Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21966

Назва: Посібник з лекцій із дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Автори: Карташов, Віталій Вікторович
Бібліографічний опис: Посібник з лекцій із дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Укладач : Карташов В.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 148 с.
Дата публікації: 28-сер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Члени комітету: Стухляк, П.Д.
Золотий, Р.З.
УДК: 658.5.011
Теми: 6.050202 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кількість сторінок: 148
Опис: Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні методичного семінару кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя протокол No 1 від 28 серпня 2017 р.
Зміст: ВСТУП 3 -- I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 5 -- 1.1. Основні поняття і визначення 5 -- 1.2. Функції АСУТП 7 -- 1.3. Склад АСУТП 10 -- 1.4. Загальні технічні вимоги 11 -- 1.5. Класифікація АСУТП 12 -- 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МЕРЕЖЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 16 -- 2.1. Основні визначення і терміни 16 -- 2.2. Переваги використання мереж 19 -- 2.3. Архітектура мереж 20 -- 2.4. Вибір архітектури мереж 26 -- 3. ПОБУДОВА АСУТП НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ 26 -- 3.1. Особливості АСУТП 26 -- 3.2. Робота мережі 27 -- 3.3. Взаємодія рівнів моделі OSI 29 -- 3.4. Опис рівнів моделі OSI 29 -- 4. ТОПОЛОГІЯ МЕРЕЖІ 33 -- 4.1. Види мереж 33 -- 4.2. Топологія типу «зірка» 34 -- 4.3. Кільцева топологія 36 -- 4.4. Шинна топологія 38 -- 4.5. Вибір топології 40 -- 4.6. Деревовидна структура локальної мережі 41 -- 5. КОМПОНЕНТИ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 42 -- 5.1. Склад локальної мережі 42 -- 5.2. Файловий сервер 43 -- 5.3. Робочі станції 45 -- 5.4. Мережеві адаптери 45 -- 5.5. Мережеві програмні засоби 49 -- 5.6. Кабелі 51 -- 6. ПРОТОКОЛИ 55 -- 6.1. Визначення протоколів 56 -- 6.2. Робота протоколів 56 -- 6.3. Стеки протоколів 57 -- 7. МЕРЕЖЕВІ АРХІТЕКТУРИ 61 -- 7.1. ETHERNET 61 -- 7.2. Кадр ETHERNET 63 -- 7.3. Стандарти IEEE на 10 Мбіт/с 66 -- 8. ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО СУЧАСНИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ 69 -- 8.1. Продуктивність 69 -- 8.2. Надійність і безпека 72 -- 8.3. Можливість розширення і масштабованість 74 -- 8.4. Прозорість 74 -- 8.5. Підтримка різних видів трафіку 76 -- 8.6. Керованість 77 -- 8.7. Сумісність 78 -- 9. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ АСУТП 78 -- 9.1. Особливості ТОУ 79 -- 9.2. АСУТП як система функціональних завдань 80 -- 9.3. Алгоритмічне забезпечення завдань контролю і первинної обробки інформації 82 -- 9.4. Статистична обробка експериментальних даних 91 -- 9.5. Контроль достовірності попередньої інформації 99 -- 9.6. Завдання характеризації 103 -- 10. АРХІТЕКТУРА АСУТП 105 -- 10.1. Завдання проектування 105 -- 10.2. Архітектура АСУТП 105 -- 11. ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ КОНТРОЛЕРИ 112 -- 11.1. Місце програмованого контролера в АСУ підприємства 112 -- 11.2. Термінологія технічних засобів 115 -- 11.3. Структура ПЛК 117 -- 11.4. Операційна система ПЛК 120 -- 11.5. Класифікація ПЛК 122 -- 12. ВИБІР ПРОМИСЛОВИХ КОНТРОЛЕРІВ 129 -- 12.1. Критерії вибору промислових контролерів 130 -- 12.2. Адекватність функціонально-технологічній структурі об'єкта 131 -- 12.3. Продуктивність контролерів для АСУТП 133 -- 12.4. Спеціальні модулі контролерів для АСУТП 136 -- 13. СИСТЕМИ ПРОТИАВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ В АСУТП 137 -- 13.1. Необхідність застосування протиаварійного захисту 137 -- 13.2. Призначення системи безпеки гнучких виробництв 138 -- 13.3. Призначення системи ПАЗ в АСУТП 139 -- 13.4. Забезпечення системи ПАЗ 140 -- 13.5. Забезпечення надійності в системі ПАЗ 140 -- СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 143
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21966
Власник авторського права: © Карташов В.В., 2017
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Втюрин В.А. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Основы АСУТП. Учебное пособие для студентов специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), Санкт-Петербург, 2006.
2. Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). М. «Финансы и статистика». 1982
3. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей. Санкт-Петербург. «БХВ-Петербург». 2003
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Учебник. Санкт-Петербург. Питер. 2001.
5. Жеретинцева Н.Н. Курс лекций по компьютерным сетям. Владивосток 2000
6. ПанфиловИ.В., Заяц А.М. Архитектура ЭВМ и систем. Учебное пособие. ЛТА. СПб. 2003.
7. Панфилов И.В., Хабаров С.П., Заяц А.М. Информационные сети. Учебное пособие. ЛТА. СПб. 2003.
8. Компьютерные сети. Учебный курс. Мю, Русская редакция, 1997.
9. Страшун Ю.П. Основы сетевых технологий для автоматизации и управления. М., Издательство МГГУ 2003.
10. Домрачев С.А., Компьютерные сети. Учебное пособие. М. 1999.
11. Егоров С.В., Мирахмедов Д.А. Моделированиеиоптимизация в АСУТП. М. 1988.
12. Громов В.С., Тимофеев В.Н. Системы противоаварийной защиты в АСУТП. Мир компьютерной автоматизации, № 3, 2003.
13. Громов В.С., Покутный А.В., Вишнепольский Р.Л., Тимофеев В.Н. Особенности проектирования распределенных АСУТП. http://www.astp.ru/?p=600406.
14. Иванов А.Н., Золотарев С.В. Построение АСУТП на базе концепции открытых систем. http;/www.osp.ru/pcworld/1998/01/40/htm14. Иванов А.Н., Золотарев С.В. Построение АСУТП на базе концепции открытых систем. http;/www.osp.ru/pcworld/1998/01/40/htm
15. Норенков И.П., Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Вестник МГТУ. Сер. Приборостроение. 2002. № 1.
16. Егоров А.А. Открытые технологии и промышленные АСУ. Промышленные АСУ и контроллеры. 2003. № 1.
17. Калядин А.Ю. Использование масштабируемой архитектуры в АСУТП на промышленных предприятиях. Промышленные АСУ и контроллеры. 2001. № 2.
18. Ремизевич Т.В. Современные программируемые логические контроллеры. Приводная техника. 1999. № 1-2.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри КТУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора