Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21958
Title: Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів
Authors: Гевко, Роман Богданович
Синій, Сергій Васильович
Паньків, Марія Романівна
Варголяк, Микола Ярославович
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Луцький національний технічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадливих технологій збирання коренебульбоплодів / Р.Б.Гевко, С.В.Синій, М.Р.Паньків., М.Я.Варголяк // Вісник інженерної академії України.- Київ.- С.46-52.
Issue Date: 2014
Date of entry: 5-Oct-2017
Country (code): UA
UDC: 631.356.2
Keywords: коренебульбоплоди
коренезбиральна машина
втрати
пошкодження
забрудненість
Number of pages: 7
Abstract: У статті наведено аналіз стану машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів, описано будову та принцип роботи конструкції розробленої та модернізованої причіпної бункерної коренезбиральної машини КПБ-1 та наведено результати експериментальних досліджень залежності якісних показників її роботи від конструктивних та кінематичних параметрів
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21958
References (Ukraine): 1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 552 с.
2. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г.Ткаченко, С.В. Синій та ін. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с.
3. Гевко Р.Б. Спосіб очищення коренеплодів. Патент №77366 Україна, МПК А01D 33/08 / Р.Б. Гевко Р.Б., С.В.Синій, С.В.Вознюк, М.В.Варголяк. Заявка u201209481. Заявлено 03.08.2012. Опубл. 11.02.2013, Бюл. №3.
4. Данильченко М.Г. Коренезбиральна машина / Патент 22298А Україна, МПК А01D 25/04, 27/04. / Данильченко М.Г., Тунік І.Г., Гевко Р.Б., Хайліс Г.А., Синій С.В., Калайджан О.С., Маланчин А.М., Гупка Б.В., Безпальок А.П. Заявка 97041589. Заявлено 04.04.1997. Опубл. 03.02.2098, Бюл. №2.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІАУ-МПК-3 ст. (1).pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools