Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21945

Title: Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів
Authors: Синій, Сергій Васильович
Гевко, Роман Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Синій С.В. Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів / С.В. Синій, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» 24-25 травня 2017 року. — Умань: УНУС, 2017. — С. 53-55.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 25-Sep-2017
Publisher: Уманський національний університет садівництва
Country (code): UA
Place of the edition/event: Уманський національний університет садівництва
UDC: 631.356.2
Keywords: коренеплід
очищення
пошкодження
лабораторна установка
Number of pages: 3
Abstract: Запропонована конструкція лабораторної установки для дослідження ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів дозволяє всебічно проаналізувати вплив конструктивних, кінематичних і технологічних параметрів очисних робочих органів на якісні показники виконання ними технологічного процесу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21945
Copyright owner: © Синій Сергій Васильович, Гевко Роман Богданович , Ткаченко Ігор Григорович, 2017
References (Ukraine): 1. Гевко, Р. Б. Новий малогабаритний комбайн для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, В. М. Осуховський // Вісник інженерної академії України. – К. : ІАУ, 2012. – № 3-4. – С. 72-76.
2. Гевко, Р. Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, М. Р. Паньків, М. А. Варголяк // Вісник інженерної академії України. – К. : ІАУ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
3. Синий, С. В. Исследование машин для уборки корнеклубнеплодов / С. В. Синий, Р. Б. Гевко, И. Г. Ткаченко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2015. – С. 51.
4. Гевко Р. Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. 2016. – №1. – С. 39-49.
5. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Synii S. V., Flonts I. V. (2016) Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering, vol. 49, no. 2, pp. 53-60.
6. Гевко Р. Б. Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів. Патент № 106088 Україна, МПК В01G 33/00/ Гевко Р. Б., Синій С. В., Ткаченко І. Г., Варголяк М. Я. – заявка № u 2015 11452; заявл. 20.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри технології машинобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools