Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21942
Title: Поширення корозійних тріщин в двошарових пластинах за довготривалого навантаження
Authors: Андрейків, Олександр Євгенович
І.Я. Долінська
А.Р. Лисик
Bibliographic description (Ukraine): Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування. Праці V Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль 19-22 вересня 2017 р.) – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 264 с.
Conference/Event: Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування.
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування. Праці V Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль 19-22 вересня 2017 р.) – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 264 с.
Country (code): UA
Keywords: залишковий ресурс
Abstract: The computational models were developed to determine the residual life of two-layer plates with cracks under long-term cyclic loads and corrosive environments. These models are based on the first law of thermodynamics, that is, the energy balance of the components and rates of their changes in a two-layer metal body that contains the macro crack and exposed to long-term cyclic tension and corrosion aggressive environments. The particular cases are considered.
Description: The computational models were developed to determine the residual life of two-layer plates with cracks under long-term cyclic loads and corrosive environments. These models are based on the first law of thermodynamics, that is, the energy balance of the components and rates of their changes in a two-layer metal body that contains the macro crack and exposed to long-term cyclic tension and corrosion aggressive environments. The particular cases are considered.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21942
References (Ukraine): 1. Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов / О.Н. Романив, С.Я. Ярема, Г.Н. Никифорчин, Н.А. Махутов, М.М. Стадник. – К.: Наук. думка, 1990. – 660 с. 2. Дмитрах І.М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І.М. Дмитрах, В.В. Панасюк. – Львів: ФМІ НАН України, 1999. – 340 с. 3. Андрейків О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у вод- невмісних середовищах / О.Є. Андрейків, О.В. Гембара. – К.: Наук. думка, 2008. – 344 с. 4. Сакара А. Математичне моделювання процесів руйнування металевих матеріалів за механічного навантаження та дії водневих і корозійних середовищ / А. Сакара, Ю. Банахевич, І. Лохман / Спец. вип. журн. Фіз.-хім. механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2010. – No 8. – С. 120–124. 5. Попович П. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно- втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин / П. Попович, О. Цьонь, Т. Довбуш // Вісник ТНТУ. – 2014. – No 3(75). – С. 157–166. 6. Андрейків О.Є. Визначення залишкового ресурсу двошарових пластин з системами тріщин за дії довготривалого статичного навантаження і високої температури / О.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – No 4. – С. 21–29.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 2017 ост.pdfО.Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик/ПОШИРЕННЯ КОРОЗІЙНИХ ТРІЩИН В ДВОШАРОВИХ ПЛАСТИНАХ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО НАВАНТАЖЕННЯ/стор. 173-17615,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.