Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21941
Title: Комплексний підхід до вирішення проблем ресурсозбереження виробничих підприємств, сфери послуг та транспорту
Authors: Вовк, Юрій Ярославович
Ляшук, Олег Леонтійович
Вовк, Ірина Петрівна
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Lyashuk, Oleh Leontiyovych
Vovk, Iryna Petrivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Вовк Ю.Я. Комплексний підхід до вирішення проблем ресурсозбереження виробничих підприємств, сфери послуг та транспорту / Ю.Я. Вовк, О.Л. Ляшук, І.П. Вовк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ – 2017)", 21-22 вересня 2017 року, Херсон: ХДМА, 2017. - С. 15-16.
Issue Date: 21-Sep-2017
Date of entry: 23-Sep-2017
Publisher: ХДМА
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон
Keywords: ресурсозбереження
транспорт
сфера послуг
комплексний підхід
готельно-ресторанний бізнес
Number of pages: 15-16
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21941
References (Ukraine): Вовк // Экономические тенденции. – 2017, Вип.1, №1. – С.1-7. 2. Микитенко В. В. Формування, нарощення та практичне використання потенціалу системно-універсального функціонування [Електронний ресурс] / В. В. Микитенко, О. О. Прохода // Бізнес навігатор. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Biznes/2009_1/2009/01/090106.pdf. 3. Ресурсономіка: теоретичні та практичні аспекти / Андрушків Б.М., Вовк І.П., Вовк Ю.Я. та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с. ISBN: 978-966-457-121-7 4. Сергійчук І. І. Складові системи адаптивного управління в структурі механізму формування підприємством масштабу діяльності / І. І. Сергійчук // Экономика и управление. – 2012. - № 3. – С. 147-153. 5. Хандріх Л. Концепція стратегії низьковуглецевого розвитку України. Програма інвестування та економічної модернізації / Л. Хандріх // The consulting company of DIW Berlin, DIW econ GmbH, 2015. 52 с. 6. COMeSafety. (2009). Cooperative Mobility for Energy Efficiency. Retrieved from: http://www.ecomove-project.eu/links/comesafety/ 7. Vovk, Y. (2016). Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 1(1), 6-10. doi:10.14254/jsdtl.2016.1-1.1.
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy Vovk Y Transport Kherson 2017.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools