Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21937

Title: Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею
Authors: Залуцький, Сергій Зіновійович
Гевко, Роман Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Залуцький С.З. Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею / С.З. Залуцький, Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", випуск 3. — Херсон: ХНТУ, 2017. — С. 137-140.
Issue Date: Sep-2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 20-Sep-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсонський національний технічний університет
UDC: 631.358.42
Keywords: шнек
еластична поверхня
пошкодження
дослідження
Number of pages: 4
Abstract: На основі проведеного патентного пошуку конструкцій гвинтових робочих органів та літературних джерел з визначення режимів їх функціонування запропоновано нові конструкції шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею та спосіб їх виготовлення. Проведені теоретичні розрахунки з визначення впливу конструктивних параметрів, кутів нахилу та модуля пружності еластичного ребра, а також параметрів його взаємодії з різнорозмірними защемленими зернами кукурудзи на величини осьової та колової сил. На основі аналізу теоретичних досліджень встановлено інтенсивність впливу параметрів взаємодії еластичного ребра із зерниною та обмеження, які унеможливлять пошкодження зернового матеріалу. Наведено результати експериментальних досліджень з визначення ступеня травмування зернового матеріалу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21937
Copyright owner: © Херсонський національний технічний університет, 2017
References (Ukraine): 1. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. (2015) – Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface, INMATEH: Agricultural engineering, vol.46, no.2, pg.133-138.
2. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34.
3. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendiy O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg.89-94.
4. Hevko R.B., Yazlyuk B.O., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Klendii O.M., Pankiv V.R. (2017) - Feasibility study of the process of transportration and stirring of mixture in continuousflow conveyers, INMATEH: Agricultural engineering, vol.51, no.1, pg.10-20.
5. Гевко Р.Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення / Гевко Р.Б., Клендій О.М. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.- К.: ВЦ НУБіП України, 2014.- Вип. 194, ч1.- С. 164-174.
6. Залуцький С.З. Методика та результати експериментальних шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею // Вісник Інженерної академії України. – К., 2016. – № 1. – С.159-162.
7. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія. / Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. // Тернопіль: Астон, 2012.- 204 с.
8. Гевко Р.Б. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм / Гевко Р.Б., Клендій О.М. // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Випуск 24. – Луцьк: Ред.- вид. Відділ Луцького НТУ, 2013.- C. 67 – 75.
9. Гевко Р.Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень / Гевко Р.Б., Залуцький С.З. // Вісник інженерної академії України. – К., 2015. – № 1. – С. 241–246.
10. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Шинкарик М.І., Клендій О.М. // Вісник інженерної академії України. – К., 2014. – № 2. – С. 163–168.
11. Hevko R.B. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / R.B. Hevko, Y.V. Dzyadykevych, I.G. Tkachenko, S.Z. Zalutskyi // Вісник ТНТУ, — Тернопіль : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 77-87. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools