Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21931
Title: Розробка та дослідження секційних гнучких гвинтових конвеєрів з кульковими шарнірними з’єднаннями
Other Titles: Development and research of flexible sectional screw conveyor with a ball hinged connections
Authors: Гевко, Роман Богданович
Вітровий, Андрій Орестович
Клендій, Олександра Миколаівна
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, вул.. Львівська 11, 46000
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, вул.. Львівська 11, 46000
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, вул. Академічна 20, 47501
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Розробка та дослідження секційних гнучких гвинтових конвеєрів з кульковими шарнірними з’єднаннями / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, О. М. Клендій // SWorld Journal, Issue №13. – Yolnat, Minsk, 2017. – C.245-252.
Issue Date: Jun-2017
Submitted date: 2017
Publisher: SWorld Journal, Issue №13. –Yolnat
Country (code): BY
Place of the edition/event: Мінськ
UDC: 621.87
BBK: 40.72
Keywords: Конструкції шарнірних робочих органів гвинтових конвеєрів
гвинтовий конвеєр, шарнірний робочий орган, секція.
Page range: 245-252
Abstract: В статті представлено конструкції шарнірних робочих органів гвинтових конвеєрів. Проведено силовий і динамічний аналіз шарнірних з’єднань гвинтових конвеєрів. Виконано експериментальні дослідження визначення залежності крутного моменту на секції гнучкого робочого органа від кута закручування її торцевих поверхонь.
Description: Запропоновано нові конструкції шарнірних гвинтових робочих органу конвеєра. Проведено силовий та динамічний аналіз для різних типів шарнірних з’єднань робочих органів. Наведено результати експериментальних досліджень та встановлено раціональні параметри і режими роботи розроблених гнучких гвинтових конвеєрів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21931
ISSN: 2227-6920
References (Ukraine): Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendii O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34.
Hevko R.B., Rozum R.I., Klendii O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg.89-94.
Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік А.І. - Тернопіль: Астон, 2012.- 204 с.
Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Мельник С.М., Вовк І.З. Визначення функціональних та експлуатаційних параметрів гнучкого гвинтового конвейера // Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”, - К.: В-во НАУ, 1999.- Т.5.- С.19-23.
Гевко Р. Б., Вітровий А. О., Гевко М. Р., Клендій М. Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник інженерної академії України – Київ. -2009.- №1.- С.212-216.
Гевко Р.Б. Технологічні і конструктивні шляхи підвищення довговічності спіралей шнеків // Прогресивні технології в машино- і приладобудуванні / Тези доповідей першої науково-технічної конференції ТПІ.- Тернопіль.- 1992.- С.74-75.
Павлова І.О., Гевко Р.Б. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.80.- К.: Вид. відділ НАУ, 2005.- С.338-343.
Гевко Р.Б., Клендій О.М. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.- К.:, 2014.- Вип. 194, ч1.- С. 164-174.
Павлова І.О., Гевко Р.Б., Вітровий А.О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Вип.. 13.- Луцьк, 2005.- С.137-146.
Вітровий А. О., Гевко Р. Б. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра //Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету "Сільськогосподарські машини". - Луцьк: Видавництво ЛДТУ. -1998. –Вип. 4. -С. 34-36.
Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Шинкарик М.І., Клендій О.М. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Вісник інженерної академії України. – К., 2014. – № 2. – С. 163–168.
Гевко Р.Б., Клендій О.М. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. – Вип. 24. – Луцьк: Ред.- вид. Відділ Л НТУ, 2013.- C. 67 – 75.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
swj13_245-252.pdf625,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.