กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21926

ชื่อเรื่อง: Характеристика системного підходу до управління ресурсами на підприємстві сфери послуг
ผู้แต่ง: Вовк, Ірина Петрівна
Вовк, Юрій Ярославович
Vovk, Iryna Petrivna
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Вовк Ю.Я. Характеристика системного підходу до управління ресурсами на підприємстві сфери послуг Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 17-18 травня 2017 року), 2017. – с.216-217
Conference/Event: XХ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 337.3
คำสำคัญ: ресурс
сфера послуг
системний підхід
управління
Number of pages: 2
Page range: 216-217
Start page: 216
End page: 217
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21926
References (Ukraine): 1.Блауберг И. В. Проблемы целостности и системный подход / И. В. Блауберг. – М. : 1997. 2.Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М.: Изд.МГУ, 1995. – 360 с. 3.Андрушків Б. М. Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк,І. П. Вовк та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с. 4.Popovych, P., Shyriaieva, S., & Selivanova, N. (2016). Analysis of the interaction of participants freightforwarding system. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 1(1), 16-22. 5.Dzyura, V. (2016). Ways of improvement of the city road network functioning. Journal of SustainableDevelopment of Transport and Logistics, 1(1), 11-15.
Content type: Other
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tezy Vovk Yu Vovk 002.pdf420,97 kBAdobe PDFดู/เปิด
Tezy_Vovk_Yu_Vovk_002.djvu88 kBDjVuดู/เปิด
Tezy_Vovk_Yu_Vovk_002__COVER.png137,19 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ