Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21922

Title: Курс лекцій із дисципліни Системи зв’язку з рухомими об’єктами за темою: «Дистанційне зондування землі» для студентів спеціальності 7.090703 “Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення” 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Authors: Химич, Г.П.
Bibliographic description (Ukraine): Химич Г.П. Дистанційне зондування Землі. Лекційний матеріал для дисциплін “Системи супутникового зв’язку”, “Системи зв’язку з рухомими об’єктами” / Г.П. Химич. - Тернопіль : ТНТУ, 2012.– 58 с.
Issue Date: 2012
Submitted date: Dec-2011
Date of entry: 11-Sep-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Committee members: Лупенко, С.А.
Умзар, Ю.А.
Number of pages: 62
Description: Методичні вказівки призначені для допомоги студентам у вивченні фізичних основ побудови супутникових комплексів дистанційного зондування Землі; структури, конструктивних та технічних характеристик сенсорних і локаційних пристроїв, розміщених на штучних супутниках Землі; роботи наземних систем прийому високошвидкісних потоків інформації від супутників дистанційного зондування Землі й тематичних напрямів опрацювання та використання інформації від дистанційного зондування поверхні Землі й атмосфери.
Content: 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 5 -- 2 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ 7 -- 2.1 Супутникові орбіти Землі 7 -- 2.2 Діапазони частот 7 -- 2.3 Теплове випромінювання тіл 8 -- 2.4 Вплив атмосфери на процеси дистанційного зондування 12 -- 2.5 Спектральні криві 14 -- 3 CЕНСОРНІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 15 -- 3.1 Класифікація приладів 15 -- 3.2 Фотографічні системи 17 -- 3.3 Телевізійні системи 17 -- 3.4 Принцип роботи скатерометра 18 -- 3.5 Опис та різновиди радіометричних пристроїв 19 -- 3.6 Опис спектрометра 23 -- 3.7 Радіолокаційні системи зондування Землі 26 -- 3.8 Радіовисотомір 28 -- 3.9 Принципи функціонування лазерної локації 28 -- 4 ОГЛЯД СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ 35 -- 4.1 Особливості побудови наземних комплексів керування штучними супутниками Землі 35 -- 4.2 Космічні системи, оснащені оптичною апаратурою із високою просторовою роздільною здатністю 37 -- 4.3 Космічні системи, оснащенні радіолокаційною апаратурою дистанційного зондування Землі 39 -- 4.4 Космічні системи метеорологічного спрямування 41 -- 4.5 Космічні системи моніторингу океану та дослідження атмосфери Землі 48 -- 4.6 Космічна програма дистанційного зондування EOS 48 -- 4.7 Обробка зображень дистанційного зондування Землі 49 -- 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 53 -- 6 ДОДАТКИ 56
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21922
References (Ukraine): 1. Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. – М.: Издательство А и Б, 1997.
2. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: Учебное пособие. – М: Логос, 2001.
3. Дейвис Ш.М., Ландгребе Д.А., Филлипс Т.Л. и др. Дистанционное зондирование: количественный подход. – М: Недра, 1983.
4. Матвеев И.Н., Протопопов В.В., Троицкий И.Н., Устинов Н.Д. Лазерная локация – М: Машиностроение, 1984.
5. John A. Richards, Xiuping Jia. Remote sensing digital image analysis. – Springer, 2006.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри радіотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lectures-Himich_G_P--2017.pdf12,22 MBAdobe PDFView/Open
Lectures-Himich_G_P--2017.djvu2,59 MBDjVuView/Open
Lectures-Himich_G_P--2017__COVER.png150,49 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.