Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21911
Tittel: and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 3 “Material science” for students of “Engineering mechanics”
Authors: Kramar, H.M.
Bodrova, L.G.
Bibliographic description (Ukraine): Kramar H.M. Notes and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 3 “Material science” for students of “Engineering mechanics” field of study 6.050502 (full-time study bachelors) // H.M.Kramar, L.G. Bodrova. – Ternopil, TNTU, 2017. – 126 p.
Bibliographic description (International): Kramar H.M. Notes and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 3 “Material science” for students of “Engineering mechanics” field of study 6.050502 (full-time study bachelors) // H.M.Kramar, L.G. Bodrova. – Ternopil, TNTU, 2017. – 126 p.
Utgivelsesdato: 2017
Country (code): UA
Number of pages: 126
Beskrivelse: The notes and laboratory reports have been approved at the meeting of building mechanics department (minutes № 4 from 6 February 2017) The notes and laboratory reports have been approved by the Mechanical Engineering Faculty methodological committee (minutes № 4 from 10 February 2017)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21911
Vises i samlingene:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Tilhørende filer:
Fil Beskrivelse StørrelseFormat 
Labs material science part 3 2.03.17.doc96,87 MBMicrosoft WordVis/Åpne


Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright

Administrasjonsverktøy