Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21526
Title: Розробка та дослідження параметрів секційного скребкового робочого органу для трубчастого транспортера-змішувача
Authors: Гевко, Роман Богданович
Любін, Микола Володимирович
Токарчук, Олексій Анатолійович
Погріщук, Борис Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б., Любін М.В., Токарчук О.А., Погріщук Б.В.. Розробка та дослідження параметрів секційного скребкового робочого органу для трубчастого транспортера-змішувача // Вісник інженерної академії України. Київ.- 2016.- № 4.- С.186-191.
Issue Date: 2016
Submitted date: 2016
Publisher: м. Київ, Вісник інженерної академії України
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Київ
UDC: 631.358.42
Keywords: трубчастий транспортер-змішувач, скребок, стенд, деформація, секційний елемент, кришка-шайба
Number of pages: 186-191
Abstract: Проведено аналіз відомих конструкцій робочих органів скребкових трубчастих транспортерів. Запропоновано нові конструкції секційних робочих органів з накладними шайбами. Розроблено та виготовлено дослідні зразки секційних блочних робочих органів. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень з визначення впливу на величину деформації секційного елементу його конструктивних параметрів, а також порівняльні результати теоретичних та експериментальних досліджень.
Description: Скребкові конвеєри знайшли широке застосування в різних галузях промислового виробництва. Конвеєри з круглими та кругоподібними скребковими робочими органами називаються трубчастими. Їх характерною особливістю є розташування в замкнутому направляючому кожусі з просторовим розташуванням тягового органу, як правило, виготовленого у вигляді тросу або ланцюга, на якому з певним кроком жорстко закріплені скребки. Слід відзначити, що найменш ресурсозатратною технологією переміщення сипких вантажів по просторових замкнутих трасах є використання скребкових трубчастих конвеєрів, робочі органи яких виконані на основі окремих секцій, шарнірно з’єднаних між собою. Також транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах в замкнутих еластичних кожухах може здійснюватись за допомогою гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірними робочими органами, що забезпечує високу мобільність виконання завантажувально-розвантажувальних технологічних процесів. З метою зниження енерговитрат при використанні даних конвеєрів, досить важливим є вибір раціональних енергосилових параметрів при різних режимах транспортування сипких матеріалів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21526
References (Ukraine): 1. Гевко Р.Б., Токарчук О.А. Обгрунтування параметрів конструкції робочого органу шайбового транспортера // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 114. ―Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва‖.- Харків.- 2011.- С.241-246.
2. Гевко Р.Б., Токарчук О.А. Теоретичне обґрунтування параметрів переміщення сипкого матеріалу робочим органом скребкового транспортера-змішувача по криволінійній трасі // Вісник інженерної академії України. Київ.-2013.- № 1, С.119-125.
3. Токарчук О. А. Розроблення та дослідження нових робочих елементів трубчастих конвеєрів / О. А. Токарчук // Полт.НТУ : зб. наук. праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – 2012. – Вип. 2 (32), т. 1. – С. 214–220.
4. Гевко Р.Б., Токарчук О.А. Теоретическое исследование движения сыпучего материала с возможностью частичного перемешивания на вертикальном участке трубчатого конвейера. MOTROL commission of motorization and energetics in agriculture (an international journal on operation of farm agri – food industry machinery) Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszov. Lublin – Rzeszov, 2013, vol.15, № 15, № 4. р. 270-277.
5. Гевко Р.Б., Токарчук О.А., Еленіч А.П. Розробка нових конструкцій робочих органів трубчатого скребкового транспортера-змішувача та результати їх експериментальних досліджень // Вісник інженерної академії України. Київ.- 2013.- № 3-4.- С.291-296.
6. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Гевко М.Р., Клендій М.Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник інженерної академії України.- Київ.- 2009.-№1.- С.212-216.
7. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія/ Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. Монографія.- Тернопіль: Астон, 2012.-204 с.
8. Рогатинський Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва. Дис…докт. Техн.. наук: 05.20.04.- Київ.- 1997.- 425.
9. Hevko R.B., Klendiy O.M. (2014) – The investigation of the process of a screw the conveyer safety device actuation, INMATEH: Agricultural engineering, vol. 42, no. 1/2014, pg. 55-60, Bucharest, Romania.
10. Hevko R.B., Dzyura V.O., Romanovsky R.M.(2015) – Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor mechanism operation, INMATEH: Agricultural engineering, vol. 44, no. 3/2014, pg. 103-110, Bucharest, Romania.
11. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. (2015) – Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface, INMATEH: Agricultural engineering, vol.46, no.2/2015, pg.133138, Bucharest, Romania.
12. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34, Bucharest, Romania.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.