Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21477
Title: Можливості підвищення результативності науково-дослідної роботи зі слухачами Малої академії наук
Other Titles: Scientific research efficiency enhancement for junior academy of sciences students
Authors: Крамар, Олександр Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017.- С. 188-189.
Issue Date: Jun-2017
Publisher: ТНТУ ім. І.Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ХХ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 17-18 травня 2017 року
UDC: 372.862
373.6
Keywords: Освітні технології
МАН України
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21477
Copyright owner: О. Крамар, ТНТУ, 2017 р.
References (Ukraine): 1. Дідух Л.Д. та ін . Методика викладання фізики. Публікації викладачів кафедри фізики ТНТУ- Тернопіль: ТНТУ, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8384.
2. Скоренький Ю.Л. Інформаційні засоби забезпечення курсу фізики у ТНТУ // Матеріали IІ науково- технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології".– Тернопіль: ТНТУ, 2012.– С. 57. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1621.
3. Крамар О. Використання мультимедійних технологій при викладанні фізики для студентів технічних спеціальностей // Матеріали І науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології".– Тернопіль, 2011.– С. 67.
4. Механіка та молекулярна фізика. Лабораторний практикум / Укладачі: Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М., Ганкевич В.В. – Тернопіль: ТНТУ, 2017.- 136 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19380.
5. Мочульська В. Особливості реалістичного опису руху тіл у середовищах із внутрішнім тертям // Мала академія наук України, 2015: Тези наукових робіт.– Київ, 2015.– С. 127. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://man.gov.ua/files/49/Tezy_2015.pdf.
6. Мочульська В. Особливості фізичних ефектів при обертанні рідини // Мала академія наук України, 2016: Тези наукових робіт.– Київ, 2016.– С. 22. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://man.gov.ua/files/49/TEZI_2016.pdf.
7. Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (механіка, молекулярна фізика, термодинаміка, основи електрики) / О. Крамар.- Тернопіль: Тайп, 2015.- 87 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17294.
8. Збірник контрольних тестових завдань для практичних робіт з фізики (електромагнетизм, оптика, атомна фізика, фізика твердого тіла, елементи ядерної фізики) / О. Крамар.- Тернопіль: ТНТУ, 2016.- 89 с.
9. Скоренький Ю., Крамар О. До питання підвищення якості знань студентів з фізики // Матеріали XVIІІ наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 29-30 жовтня 2014). – Тернопіль: ТНТУ, 2014. - С. 169–170.
Content type: Preprint
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ok_tntu2017.pdf420,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools