Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21313
Title: Українська мова за професійним спрямуванням. Тестові та практичні завдання (для студентів ІІІ курсу всіх напрямів підготовки). – 2-е видання, змінене
Authors: Назаревич, Леся Тарасівна
Гавдида, Наталія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням. Тестові та практичні завдання (для студентів ІІІ курсу всіх напрямів підготовки)» укладено відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН від 21. 12. 2009 р. № 1150. Навчальний матеріал структуровано відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчальний курс (у V семестрі) складається з двох модулів, які містять вісім тем. Посібник допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції відповідно до мовного стилю, розвинути комунікативні здібності, оволодіти важливими процедурами сучасних наукових досліджень, ознайомится з можливими підходами до збору й опрацювання фактичного матеріалу, а також сформувати навички і вміння планувати і виконувати типові завдання науково-практичних досліджень українською мовою, описувати результати дослідження відповідно до норм щодо структури і правил оформлення наукового тексту, знаходити потрібні теоретичні та практичні джерела, дотримуватися вимог до термінології.
Issue Date: 2016
Country (code): UA
UDC: 81.2(Укр)
BBK: 4(Укр)+651.5 Н 19
Keywords: Українська мова за професійним спрямуванням
Number of pages: 76
Abstract: Методичний посібник «Українська мова за професійним спрямуванням. Тестові та практичні завдання (для студентів ІІІ курсу всіх напрямів підготовки)» укладено відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН від 21. 12. 2009 р. № 1150. Навчальний матеріал структуровано відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Навчальний курс (у V семестрі) складається з двох модулів, які містять вісім тем. Посібник допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції відповідно до мовного стилю, розвинути комунікативні здібності, оволодіти важливими процедурами сучасних наукових досліджень, ознайомится з можливими підходами до збору й опрацювання фактичного матеріалу, а також сформувати навички і вміння планувати і виконувати типові завдання науково-практичних досліджень українською мовою, описувати результати дослідження відповідно до норм щодо структури і правил оформлення наукового тексту, знаходити потрібні теоретичні та практичні джерела, дотримуватися вимог до термінології.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21313
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_ІІІ_УМПС_перевидання__Nazarevych_Havdyda.pdf824,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools