Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21288

Назва: Сучасні підходи до управління розвитком низових територіальних соціально-економічних систем України
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Бібліографічний опис: Панухник О. В. Сучасні підходи до управління розвитком низових територіальних соціально-економічних систем України / Панухник О. В. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 68–82.
Bibliographic description: Panukhnik O. V. (2016) Suchasni pidkhody do upravlinnia rozvytkom nyzovykh terytorialnykh sotsialno-ekonomichnykh system Ukrainy. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 68-82 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 15
Діапазон сторінок: 68-82
Початкова сторінка: 68
Кінцева сторінка: 82
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21288
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
http://www.auc.org.ua
http://www.sta.gov.ua
Перелік літератури: 1. Про місцеве самоврядування в Україні. – Закон України за № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
2. Офіційний сайт Асоціації міст України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua
References: 1. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini, Zakon Ukrainy za No 280/97-VR vid 21 travnia 1997 y. [Electronic resource], Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
2. Ofitsiinyi sait Asotsiatsii mist Ukrainy, [Electronic resource], Access mode: http://www.auc.org.ua
3. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy, [Electronic resource], Access mode: http://www.sta.gov.ua
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.