Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21285

Назва: Оцінка стану та шляхи забезпечння якісного економічного зростання в Україні
Автори: Артеменко, Людмила Борисівна
Ціх, Галина Володимирівна
Бібліографічний опис: Артеменко Л. Б. Оцінка стану та шляхи забезпечння якісного економічного зростання в Україні / Артеменко Л. Б., Ціх Г. В. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 32–51.
Bibliographic description: Artemenko L. B., Tsikh H. V. (2016) Otsinka stanu ta shliakhy zabezpechnnia yakisnoho ekonomichnoho zrostannia v Ukraini. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 32-51 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 20
Діапазон сторінок: 32-51
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 51
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21285
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/14502.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/statistical-research-of-the-quality-and-steadiness-of-the-economicgrowth-regional-aspect#ixzz47h7xOJSq
http://report.if.ua/lyudy/v-ukrayinipogirshyvsya-indeks-lyudskogo-potencialu
http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-ukrayiny-u-2015-roci
http://www.slovoidilo.ua/2015/10/12/stattja/suspilstvo/doroho-zhyty-kilkist-bidnyx-v-ukrayinizrosla-popry-pidvyshhennya-zarplat-i-pensij
http://vybor.ua/article/economika/regiony-ukrainy-kto-skolko-proizvodit.html
http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvpukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1380607-znaki-rivnosti-ukrayina-ne-zahotila-buti-shozhoyuna-indiyu
http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagalipidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-html
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
http://rian.om.ua/infografika/20150822/372547334.html
http://uk.vnews.agency/exclusive/13133-ekonomchn-besdi-profesor-agalchinskiyekonomka-perestaye-rozumti-samu-sebe.html
http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/tri-sposobi-zmusiti-ukrajinsku-ekonomiku-zrostati-119475.html
Перелік літератури: 1. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія / І.Г. Манцуров – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.
2. Дорнбуш Р. Макроекономіка : пер. з англ. В. Мусієнко, В. Овсієнко / Р. Дорнбуш, С. Фішер. – К.: Основи, 1996. – 814 с.
3. Якість економічного зростання: Пер. з англ. / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар Р. Лопес та ін.; Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2002. – 350 с.
4. Безугла В. О. Парадигма економічного зростання в умовах відкритої економіки / В. О. Безугла // Modern trends in scientific thought development: Materials Digest of the 2nd International Scientific and Practical Conference Economic Sciences, Odessa: InPress, 2011. – P. 160-163
5. Магдіч А.С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект / А.С. Магдіч // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. – № 2(19). – С. 119 – 130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/14502.pdf
6. Голодова Ж.Г. Переход от факторов к потенциалу роста экономики / Ж.Г. Голодова // Российское предпринимательство. – 2008. – №. 5. – С. 163-167
7. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: монографія / В.Є. Воротін. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.
8. Лутчин Н. Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект / Н. Лутчин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 129. – С. 29-32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/statistical-research-of-the-quality-and-steadiness-of-the-economicgrowth-regional-aspect#ixzz47h7xOJSq
9. Easterly William. Life during Growth // Journal of Economic Growth. – 1999. – No. 4 (3). – Pp. 239-79
10. Lucas Robert E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. – 1988. – January. – Pp. 3-42
11. Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека // Пер. с анг. ПРОО. – М.: Издательство «Весь Мир», 2010. – 244 с.
12. Іващенко Т. Ю. Індекс сталого людського розвитку: методка і практика дослідження / Т. Ю. Іващенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – Випуск 118 (частина ІІ). – С. 161-169
13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://report.if.ua/lyudy/v-ukrayinipogirshyvsya-indeks-lyudskogo-potencialu
14. Рівень розвитку людського капіталу України у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-ukrayiny-u-2015-roci
15. Пирог О.В. Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України / О.В. Пирог // Бізнес інформ. – 2011. – № 11. – С. 32-34
16. Устенко О. Дорого жити: кількість бідних в Україні зросла, попри підвищення зарплат і пенсій: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovoidilo.ua/2015/10/12/stattja/suspilstvo/doroho-zhyty-kilkist-bidnyx-v-ukrayinizrosla-popry-pidvyshhennya-zarplat-i-pensij
17. Колтунович А. Регионы Украины: кто сколько производит: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vybor.ua/article/economika/regiony-ukrainy-kto-skolko-proizvodit.html
18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvpukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
19. Журнал «Fobres» № 10, 30 жовтня 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1380607-znaki-rivnosti-ukrayina-ne-zahotila-buti-shozhoyuna-indiyu
20. Єгоров І. Як (і чи треба взагалі) підтримувати вітчизняну науку? 18 грудня 2015 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagalipidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-html
21. Worldhealthstatistics 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
22. РИА Новости Украина: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rian.om.ua/infografika/20150822/372547334.html
23. Гальчинський А.С. Економічні бесіди: 3 листопада 2015: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.vnews.agency/exclusive/13133-ekonomchn-besdi-profesor-agalchinskiyekonomka-perestaye-rozumti-samu-sebe.html
24. Бальцерович Л. Свобода і розвиток: економія вільного ринку / Л. Бальцерович. – Львів : Бібліотека журналу "Ї", 2000. – 332 с.
25. Watkins K. Growth With Equity is Good for the Poor/ K. Watkins // Oxfam Briefing Papers. – 2000. – No 7. – P. 1-16
26. Данилишин Б. Три способи змусити українську економіку зростати: Новое время, 10 травня 2016 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/tri-sposobi-zmusiti-ukrajinsku-ekonomiku-zrostati-119475.html
27. Tiffin A. Ukraine: the cost of weak institutions / A. Tiffin // IMF. Working Paper. – 2006. – No. WP/06/167. – P. 1-29
References: 1. Mantsurov I.H. Statystyka ekonomichnoho zrostannia ta konkurentospromozhnosti krainy: monograph, I.H. Mantsurov – K., KNEU, 2006, 392 p.
2. Dornbush R. Makroekonomika : transl. from English V. Musiienko, V. Ovsiienko, R. Dornbush, S. Fisher, K., Osnovy, 1996, 814 p.
3. Yakist ekonomichnoho zrostannia: transl. from English, V. Tomas, M. Dailami, A. Dareshvar R. Lopes and other; Nauk. red. per. O. Kiliievych, K., Osnovy, 2002, 350 p.
4. Bezuhla V. O. Paradyhma ekonomichnoho zrostannia v umovakh vidkrytoi ekonomiky, V. O. Bezuhla, Modern trends in scientific thought development: Materials Digest of the 2nd International Scientific and Practical Conference Economic Sciences, Odessa: InPress, 2011, P. 160-163
5. Mahdich A.S. Typolohiia faktoriv ekonomichnoho zrostannia: teoretyko-metodolohichnyi aspekt, A.S. Mahdich, Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, 2015, No 2(19), P. 119 – 130. [Electronic resource], Access mode: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/14502.pdf
6. Holodova Zh.H. Perekhod ot faktorov k potentsialu rosta ekonomiki, Zh.H. Holodova, Rossiiskoe predprinimatelstvo, 2008, №. 5, P. 163-167
7. Vorotin V.Ye. Makroekonomichne rehuliuvannia v umovakh hlobalnykh transformatsii: monograph, V.Ye. Vorotin, K., Vyd-vo UADU, 2002, 392 p.
8. Lutchyn N. Statystychne vyvchennia yakosti ta stiikosti ekonomichnoho zrostannia: rehionalnyi aspekt, N. Lutchyn, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 2011, No 129, P. 29-32. [Electronic resource], Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/statistical-research-of-the-quality-and-steadiness-of-the-economicgrowth-regional-aspect#ixzz47h7xOJSq
9. Easterly William. Life during Growth, Journal of Economic Growth, 1999, No. 4 (3), Pp. 239-79
10. Lucas Robert E. On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 1988, January, Pp. 3-42
11. Doklad o razvitii cheloveka 2010. Realnoe bohatstvo narodov: puti k razvitiiu cheloveka, Per. s anh. PROO, M., Izdatelstvo "Ves Mir", 2010, 244 p.
12. Ivashchenko T. Yu. Indeks staloho liudskoho rozvytku: metodka i praktyka doslidzhennia, T. Yu. Ivashchenko, Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 2014, Issue 118 (chastyna II), P. 161-169
13. [Electronic resource], Access mode: http://report.if.ua/lyudy/v-ukrayinipogirshyvsya-indeks-lyudskogo-potencialu
14. Riven rozvytku liudskoho kapitalu Ukrainy u 2015 rotsi [Electronic resource], Access mode: http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-ukrayiny-u-2015-roci
15. Pyroh O.V. Stratehichni perspektyvy ekonomichnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy, O.V. Pyroh, Biznes inform, 2011, No 11, P. 32-34
16. Ustenko O. Doroho zhyty: kilkist bidnykh v Ukraini zrosla, popry pidvyshchennia zarplat i pensii: [Electronic resource], Access mode: http://www.slovoidilo.ua/2015/10/12/stattja/suspilstvo/doroho-zhyty-kilkist-bidnyx-v-ukrayinizrosla-popry-pidvyshhennya-zarplat-i-pensij
17. Koltunovich A. Rehiony Ukrainy: kto skolko proizvodit: [Electronic resource], Access mode: http://vybor.ua/article/economika/regiony-ukrainy-kto-skolko-proizvodit.html
18. [Electronic resource], Access mode: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvpukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
19. Zhurnal "Fobres" No 10, 30 zhovtnia 2014 y. : [Electronic resource], Access mode: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1380607-znaki-rivnosti-ukrayina-ne-zahotila-buti-shozhoyuna-indiyu
20. Yehorov I. Yak (i chy treba vzahali) pidtrymuvaty vitchyznianu nauku? 18 hrudnia 2015 y., [Electronic resource], Access mode: http://gazeta.dt.ua/science/yak-i-chi-treba-vzagalipidtrimuvati-vitchiznyanu-nauku-html
21. Worldhealthstatistics 2014 [Electronic resource], Access mode: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2014_Part3.pdf?ua=1
22. RIA Novosti Ukraina: [Electronic resource], Access mode: http://rian.om.ua/infografika/20150822/372547334.html
23. Halchynskyi A.S. Ekonomichni besidy: 3 lystopada 2015: [Electronic resource], Access mode: http://uk.vnews.agency/exclusive/13133-ekonomchn-besdi-profesor-agalchinskiyekonomka-perestaye-rozumti-samu-sebe.html
24. Baltserovych L. Svoboda i rozvytok: ekonomiia vilnoho rynku, L. Baltserovych, Lviv : Biblioteka zhurnalu "Yi", 2000, 332 p.
25. Watkins K. Growth With Equity is Good for the Poor/ K. Watkins, Oxfam Briefing Papers, 2000, No 7, P. 1-16
26. Danylyshyn B. Try sposoby zmusyty ukrainsku ekonomiku zrostaty: Novoe vremia, 10 travnia 2016 y., [Electronic resource], Access mode: http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/tri-sposobi-zmusiti-ukrajinsku-ekonomiku-zrostati-119475.html
27. Tiffin A. Ukraine: the cost of weak institutions, A. Tiffin, IMF. Working Paper, 2006, No. WP/06/167, P. 1-29
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.