Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21284

Назва: Розвиток теоретичних основ функціонування економічних систем у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
Автори: Мариненко, Наталія Юріївна
Крамар, Ірина Юріївна
Бібліографічний опис: Мариненко Н. Ю. Розвиток теоретичних основ функціонування економічних систем у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. / Мариненко Н. Ю., Крамар І. Ю. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 19–31.
Bibliographic description: Marynenko N. Yu., Kramar I. Yu. (2016) Rozvytok teoretychnykh osnov funktsionuvannia ekonomichnykh system u druhii polovyni KhKh st, na pochatku KhKhI st.. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 19-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 13
Діапазон сторінок: 19-31
Початкова сторінка: 19
Кінцева сторінка: 31
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21284
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
Перелік літератури: 1. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун ; пер с англ. – М., 2002. – 608 с.
2. Рудакова И. Основное течение экономической теории : потенциал и научная критика / И. Рудакова // Вопросы экономики. – 2005. – № 9. – С. 21–35
3. Лакатош И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатош. – М. : Медиум, 1995. – 238 с.
4. Худокормов А. Г. Экономическая теория : Новейшие течения Запада : учеб. пособие / А. Г. Худокормов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 416 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)
5. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с.
References: 1. Kun T. Struktura nauchnykh revoliutsii, T. Kun ; per s anhl, M., 2002, 608 p.
2. Rudakova I. Osnovnoe techenie ekonomicheskoi teorii : potentsial i nauchnaia kritika, I. Rudakova, Voprosy ekonomiki, 2005, No 9, P. 21–35
3. Lakatosh I. Falsifikatsiia i metodolohiia nauchno-issledovatelskikh prohramm, I. Lakatosh, M. : Medium, 1995, 238 p.
4. Khudokormov A. H. Ekonomicheskaia teoriia : Noveishie techeniia Zapada : ucheb. posobie, A. H. Khudokormov, M. : INFRA-M, 2009, 416 p, (Uchebniki ekonomicheskoho fakulteta MHU im. M. V. Lomonosova)
5. Chukhno A. A. Suchasni ekonomichni teorii : pidruchnyk, A. A. Chukhno, P. I. Yukhymenko, P. M. Leonenko, K. : Znannia, 2007, 878 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.