Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21278

Назва: У пошуках ефективної моделі фінансування університетів
Автори: Константюк, Наталія Іванівна
Бібліографічний опис: Константюк Н. І. У пошуках ефективної моделі фінансування університетів / Константюк Н. І. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 192–202.
Bibliographic description: Konstantiuk N. I. (2016) U poshukakh efektyvnoi modeli finansuvannia universytetiv. Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system: kolektyvna monograph (Tern.), pp. 192-202 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Журнал/збірник: Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
FOP Osadtsa Iu.V.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Кількість сторінок: 11
Діапазон сторінок: 192-202
Початкова сторінка: 192
Кінцева сторінка: 202
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21278
ISBN: 978-617-7516-02-5
Власник авторського права: © Авторський колектив, 2016
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016
© ФОП Осадца Ю.В., 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2014_eag-2014-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03
http://uaedpolicy.ua.edu/uploads/2/1/3/2/21326282/pbf_9-17_web.pdf
http://www.ncsl.org/research/education/performance-funding.aspx
http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en
http://data.worldbank.org
Перелік літератури: 1. Вахович І. Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізми реалізації в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки [Текст] / І. Вахович, Ю. Волинчук. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 288 с.
2. Константюк Н.І. Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні / Н.І. Константюк // Світ фінансів. – 2016 – № 1. – С. 172-183
3. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти [Текст] / О.В. Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.
4. DEFINE Thematic Report: Performance-Based Funding of Universities in Europe by AnnaLena Claeys-Kulik and Thomas Estermann: European University Association. – 2015. – 61 p.
5. Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe by Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot and Anna-Lena Claeys-Kulik: EUA. – 2013. – 20 p.
6. Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing [Electronic resource] / Access’ regime: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2014_eag-2014-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03
7. Friedel J., Thornton Z., D’Amico M., Katsinas St. «Performance-Based Funding: The National Landscape,» Education Policy Center. September 2013. [Electronic resource] / Access’ mode: http://uaedpolicy.ua.edu/uploads/2/1/3/2/21326282/pbf_9-17_web.pdf
8. National Conference of State Legislatures. 2015. «Performance-Based Funding For Higher Education» [Electronic resource] / Access’ mode: http://www.ncsl.org/research/education/performance-funding.aspx
9. OECD (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD Publishing [Electronic resource] / Access’ mode: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en
10. World Bank Open Data [Electronic resource]. – Access’ mode: http://data.worldbank.org
References: 1. Vakhovych I. Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity: metodolohiia ta mekhanizmy realizatsii v umovakh formuvannia sotsialno-oriientovanoi rynkovoi ekonomiky [Text], I. Vakhovych, Yu. Volynchuk, Lutsk: RVV LNTU, 2010, 288 p.
2. Konstantiuk N.I. Problemy reformuvannia finansovoho zabezpechennia vyshchoi osvity v Ukraini, N.I. Konstantiuk, Svit finansiv, 2016 – No 1, P. 172-183
3. Kuklin O.V. Ekonomichni aspekty vyshchoi osvity [Text], O.V. Kuklin, K., Znannia Ukrainy, 2008, 331 p.
4. DEFINE Thematic Report: Performance-Based Funding of Universities in Europe by AnnaLena Claeys-Kulik and Thomas Estermann: European University Association, 2015, 61 p.
5. Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe by Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot and Anna-Lena Claeys-Kulik: EUA, 2013, 20 p.
6. Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing [Electronic resource], Access’ regime: http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2014_eag-2014-en;jsessionid=1vq3qgkpmv9h.x-oecd-live-03
7. Friedel J., Thornton Z., D’Amico M., Katsinas St. "Performance-Based Funding: The National Landscape," Education Policy Center. September 2013. [Electronic resource], Access’ mode: http://uaedpolicy.ua.edu/uploads/2/1/3/2/21326282/pbf_9-17_web.pdf
8. National Conference of State Legislatures. 2015. "Performance-Based Funding For Higher Education" [Electronic resource], Access’ mode: http://www.ncsl.org/research/education/performance-funding.aspx
9. OECD (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD Publishing [Electronic resource], Access’ mode: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2013-en
10. World Bank Open Data [Electronic resource], Access’ mode: http://data.worldbank.org
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем : колективна монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.