Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21255
Title: Система відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Дозорський, Василь Григорович
Дозорська, Оксана Федорівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Яворська Є.Б. Система відбору біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови / Є.Б. Яворська, В.Г.Дозорський, О.Ф.Дозорська // Матеріали III всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: зб. тез доповідей, 08-09.06.17 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 131-132.
Conference/Event: Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування
Issue Date: 2017
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, м. Тернопіль
UDC: 661.831-073.97-71:612.741.1
Keywords: біосигнал, система відбору, комунікативна функція
Number of pages: 244
Abstract: Проведено обґрунтування структури та способів апаратної реалізації системи відбору електроенцефалографічних та електроміографічних сигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21255
Copyright owner: Яворська Є.Б., 2017
Дозорський В.Г., 2017
Дозорська О.Ф., 2017
References (Ukraine): 1. Фант Гунер. Акустическая теория речеобразования : пер. с англ. / Гунер Фант ; [под ред. Григорьева В. С.]. – М. : Наука, 1964. – 284 с. 2. Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. Дозорська // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» (уровень стандарта, академический уровень). – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – Ч.1 – С. 38-41.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_FPT_2017-Ternopil.pdf8,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools