Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21254
Title: Використання критерію оптимальності при прийнятті рішень у медичних експертних системах
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Яворська Є.Б. Використання критерію оптимальності при прийнятті рішень у медичних експертних системах / Є.Б. Яворська // Матеріали першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії", 26-27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. - №5. - Київ: ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського. - С. 86-88.
Journal/Collection: Біомедична інженерія
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФБМІ КПІ імені Ігоря Сікорського, м. Київ
UDC: 004.891.3:519.226.3
Keywords: біооб’єкт, біосигнал, експертна медична система, байєсівська стратегія.
Number of pages: 89
Abstract: На основі аналізу відомих методів та засобів відбору біосигналів і формування їх графічних записів встановлено, що для отримання ефективних (за короткий час, точних, достовірних) оцінок необхідно застосовувати комплексні, системні під-ходи при побудові медичних технологій шляхом використання критерію оптимальності.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21254
Copyright owner: Яворська Є.Б., 2017
References (Ukraine): 1. Трифонов А.П., Нечаев Е.П., Парфе-нов В.И. Обнаружение стохастических сигналов с неизвестными параметрами. Воронеж. 1991. 246 с. 2. Frenks L. Signal Theory.-Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc. 1969. 317 p. 3. Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина 3. Навчальний посібник. Тернопіль. 2008. 143 с.
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал БМИ - №5.pdf3,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools