Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21196

Назва: Особливості сплати ПДВ у країнах європейського союзу
Інші назви: Features of vat payment in european union countries
Автори: Мариненко, Наталія Юріївна
Івашко, Ганна-Анастасія
Marynenko, Nataliia
Ivashko, Hanna-Anastasiia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Мариненко Н. Ю. Особливості сплати ПДВ у країнах європейського союзу / Наталія Мариненко, Ганна-Анастасія Івашко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 109–111. — (Секція 3. Механізм формування та розвитку фінансово-економічного потенціалу вітчизняних підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей національної економічної системи).
Bibliographic description: Marynenko N., Ivashko H. (2017) Osoblyvosti splaty PDV u krainakh yevropeiskoho soiuzu [Features of vat payment in european union countries]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 109-111 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
УДК: 336.221
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 109-111
Початкова сторінка: 109
Кінцева сторінка: 111
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21196
Власник авторського права: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ua.referat.com/Особливості_справляння_ПДВ_в_деяких_зарубіжних_країнах
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650
http://groshi-v-kredit.org.ua/narahuvannya-ta-splata-pdv-v-evropi.html
http://costua.com/files/vat-report.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
Перелік літератури: 1. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах – [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://ua.referat.com/Особливості_справляння_ПДВ_в_деяких_зарубіжних_країнах.
2. С.П. Карпенко. Оподаткування доданої вартості: Європейський досвід та українські реалії / Карпенко С.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650.
3. Нарахування та сплата ПДВ в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://groshi-v-kredit.org.ua/narahuvannya-ta-splata-pdv-v-evropi.html
4. Цікаві факти про ПДВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://costua.com/files/vat-report.pdf
5. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
References: 1. Osoblyvosti spravliannia PDV v deiakykh zarubizhnykh krainakh – [Electronic resource], Access mode : http://ua.referat.com/Osoblyvosti_spravliannia_PDV_v_deiakykh_zarubizhnykh_krainakh.
2. S.P. Karpenko. Opodatkuvannia dodanoi vartosti: Yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii, Karpenko S.P. [Electronic resource], Access mode : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3650.
3. Narakhuvannia ta splata PDV v Yevropi [Electronic resource], Access mode : http://groshi-v-kredit.org.ua/narahuvannya-ta-splata-pdv-v-evropi.html
4. Tsikavi fakty pro PDV [Electronic resource], Access mode : http://costua.com/files/vat-report.pdf
5. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, [Electronic resource], Access mode : http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.