Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21193

Назва: Філософія “kaizen” як сучасний метод управління якістю
Інші назви: Philosophy “kaizen” as modern quality management method
Автори: Бакса, Христина
Baksa, Khrystyna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Бакса Х. Філософія “kaizen” як сучасний метод управління якістю / Христина Бакса // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 13–15. — (Секція 1. Актуальні проблеми сучасного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід).
Bibliographic description: Baksa K. (2017) Filosofiia "kaizen" yak suchasnyi metod upravlinnia yakistiu [Philosophy “kaizen” as modern quality management method]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 13-15 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
УДК: 338.2
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 13-15
Початкова сторінка: 13
Кінцева сторінка: 15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21193
Власник авторського права: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Масааки Имаи. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006.15
2. Матюхин П. В. “Кайдзен” – ключевая стратегия японского менеджмента / П. В. Матюхин // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2009. – №5.
3. Нічітайлова Н. С. Концепція кайзен як мало витратний інструмент впровадження системи екологічного менеджменту / Н. С. Нічітайлова // Механізм регулювання економіки, 2009. – №3(2).
4. Садченко О. В. Екомаркетингові дослідження стратегії «кайзен» / О.В. Садченко // Механізм регулювання економіки, 2009. – №4(2).
References: 1. Masaaki Imai. Kaidzen: kliuch k uspekhu iaponskikh kompanii, Masaaki Imai; transl. from English – M. : Alpina Biznes Buks, 2006.15
2. Matiukhin P. V. "Kaidzen" – kliuchevaia stratehiia iaponskoho menedzhmenta, P. V. Matiukhin, Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovanii, 2009, No 5.
3. Nichitailova N. S. Kontseptsiia kaizen yak malo vytratnyi instrument vprovadzhennia systemy ekolohichnoho menedzhmentu, N. S. Nichitailova, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2009, No 3(2).
4. Sadchenko O. V. Ekomarketynhovi doslidzhennia stratehii "kaizen", O.V. Sadchenko, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2009, No 4(2).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.