Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21155

Назва: Особливості антикризового управління підприємством
Інші назви: Features of enterpise’s anticrisis management
Автори: Івасів, Ірина
Ivasiv, Iryna
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Івасів І. Особливості антикризового управління підприємством / Ірина Івасів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 28–29. — (Секція 1. Актуальні проблеми сучасного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід).
Bibliographic description: Ivasiv I. (2017) Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Features of enterpise’s anticrisis management]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 28-29 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
УДК: 65.011.8
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 28-29
Початкова сторінка: 28
Кінцева сторінка: 29
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21155
Власник авторського права: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1239582-32-strategichni-napryami-prioriteti-formuvannya-konkurentospromozhnosti-agrarnogo-sektora-materiali-ii-konferencii-molodih.php
Перелік літератури: 1. Антикризова система управління підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1239582-32-strategichni-napryami-prioriteti-formuvannya-konkurentospromozhnosti-agrarnogo-sektora-materiali-ii-konferencii-molodih.php
2. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева ; за заг. ред. З.Є. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.
3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / В.О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с.
4. Стратегія і тактика антикризового управління підприємством / [Градов А. П., Кузин Б. И., Федотов А. В. и др.; под общ. ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина]. – СПб. : 1996. – 258 c.
References: 1. Antykryzova systema upravlinnia pidpryiemstva [Electronic resource], Access mode: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1239582-32-strategichni-napryami-prioriteti-formuvannya-konkurentospromozhnosti-agrarnogo-sektora-materiali-ii-konferencii-molodih.php
2. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: tutorial/ Z.Ye. Shershnova, V.M. Bahatskyi, N.D. Hetmantseva ; by gen. ed. Z.Ye. Shershnovoi, K. : KNEU, 2007, 680 p.
3. Vasylenko V. O. Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom : tutorial, V.O. Vasylenko, K. : TsUL, 2003, 504 p.
4. Stratehiia i taktyka antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom, [Hradov A. P., Kuzyn B. Y., Fedotov A. V. and other; by gen. ed. A. P. Hradova, B. Y. Kuzyna], SPb. : 1996, 258 c.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.