Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21121

Title: Аналіз бізнес-процесів засобами методології системи збалансованих показників (на прикладі ПАТ КБ Приватбанк)
Authors: Кареліна, Олена Володимирівна
Лечаченко, Тарас Анатолійович
Affiliation: Доцент кафедри економічної кібернетики Тернрпільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Олена Кареліна, Тарас Лечаченко Аналіз бізнес-процесів засобами методології системи збалансованих показників (на прикладі ПАТ КБ Приватбанк) // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – С. 98-101.
Conference/Event: Соціально-економічні аспекти розвитку економіки: Міжіжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.)
Issue Date: 27-Apr-2017
Date of entry: 15-Jun-2017
Publisher: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 330
BBK: 2
Keywords: банківські інформаційні технології
Corezoid
Number of pages: 4
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21121
Copyright owner: © Кареліна О. В., Лечаченко Т. А., 2017
References (Ukraine): 1. Кокунов В. А., Соколов Н. Е., Шарабаева Л. Ю. Перспективы применения ВРМ-систем при развитии системы менеджмента качества современного вуза // Управленческое консультирование. 2014. №7 (67). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-primeneniya-vrm-sistem-pri-razvitii-sistemy-menedzhmenta-kachestva-sovremennogo-vuza (дата звернення: 21.04.2017). 2. Литовченко О. Ю. Підхід до управління розвитком машинобудівного підприємства з використанням моделі стратегічних карт // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. №40. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pidhid-do-upravlinnya-rozvitkom-mashinobudivnogo-pidpriemstva-z-vikoristannyam-modeli-strategichnih-kart (дата звернення: 21.04.2017). 3. Левченко О. П. Реалізація стратегії розвитку АТП на базі збалансованої системи показників / Левченко О. П., Прокопавічюс Г. А. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. - Х. : ХНАДУ, 2013. - Вип. 23. - С. 103-111 URL: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/910 (дата звернення: 21.04.2017). 4. Рогальский А. 5 кейсов использования облачной ОС Corezoid для построения бизнес-процессов в ПриватБанке – Електронні дані. − [Redwood City: Corezoid.com, 2016] – Режим доступу: https://www.corezoid.com/ru/cases-of-using-cloud-os-corezoid (дата звернення 21.04.2017). 5. Офіційна інтернет-сторінка ПАТ КБ Приватбанк [Електроннний ресурс]. − Режим доступу: https://privatbank.ua (дата звернення 21.04.2017).
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.jpgс. 98106,52 kBJPEGView/Open
2.jpgс. 99204,91 kBJPEGView/Open
3.jpgс. 10099,79 kBJPEGView/Open
4.jpgс. 101174,22 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools