Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21085
Title: Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств
Authors: Хрупович, Світлана Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Хрупович С.Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств / С.Є. Хрупович. - Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2011.- 160 с.
Issue Date: 2011
Date of entry: 14-Jun-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: Видавництво ТНТУ
UDC: 658.8
BBK: 65 .9 (2)
Number of pages: 160
Abstract: Монографія присвячена вивченню актуальних питань економічного оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю пивоварних підприємств. На засадах узагальнення літературних джерел у дослідженні визначено місце збуту у господарській діяльності підприємства, уточнено категорії збутової діяльності, розкрито сутність, мету і принципи моделювання системи управління збутовою діяльністю. На підставі проведеного маркетингового дослідження ринку пива, аргументовано стратегію позиціонування товару і сегментування для невеликих виробників. Удосконалено методичні положення щодо контролювання збутової діяльності. Дістали подальшого розвитку економічні оцінювання кон’юнктурного стану ринку із застосуванням аналітичних методів маркетингу. Розроблено модель організаційної структури управління відділом маркетингу і логістики на засадах інтеграції функцій маркетингу і логістики.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21085
ISBN: 978-966-305-033-1
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; © Хрупович С.Є.
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Хрупович С.Є.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools