Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21068
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина ІІ) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія”
Authors: Гевко, Олена Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Гевко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина ІІ) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія” // О.В. Гевко – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017 – 47 с.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя
UDC: 616/092
BBK: 52.5
Abstract: Друга частина методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Анатомія, фізіологія та патологія людини» присвячена питанням патології і рекомендована для бакалаврів зі спеціальності 163 “Біомедична інженерія”. У ній подано 9 методичних вказівок до лабораторних робіт. Даний матеріал охоплює як питання загальної патологічної фізіології, так і патології окремих систем та органів.
Content: Вступ 4 Лабораторна робота № 1. Місцеві та загальні реакції організму на пошкодження ………………………………………………………………………….5 Лабораторна робота № 2. Патологічна фізіологія периферичного кровоплину та мікроциркуляції …………………………………………………….12 Лабораторна робота № 3. Патологічна фізіологія нервової системи .......17 Лабораторна робота № 4. Патологічна фізіологія кровообігу …..……..25 Лабораторна робота № 5. Патологічна фізіологія зовнішнього дихання....30 Лабораторна робота № 6. Патологічна фізіологія крові…………………...36 Лабораторна робота № 7. Патологічна фізіологія травлення ………… 40 Лабораторна робота № 8. Патологічна фізіологія нирок.…………….…43
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21068
References (Ukraine): 1. Адо А.Д., Новицкий В.В. Патологическая физиология. - Томск, 2000. – 468 с. 2. Березнякова А.І. Патологічна фізіологія: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч.закл. і фармац. Ф-тів вищ. мед. навч. закладів. А.І. Березнякова, В.М. Кузнєцова, Н.І. Філімонова та ін. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.-424 с. 3. Зайко, Н.Н. Патологическая физиология / Н.Н. Зайко [и др.]; под ред. Н.Н. Зайко. – Москва, 2006.-640 с.
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лаб патологія.pdf554,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools