Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21067
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина І) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія”
Authors: Гевко, Олена Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Гевко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Анатомія, фізіологія та патологія людини” (Частина І) для студентів спеціальності 163 “Біомедична інженерія” // О.В. Гевко – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017 – 50 с.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя
UDC: 611/612
BBK: 28.8
Abstract: Біомедична інженерія - міждисциплінарна галузь освіти, яка комплексно поєднує інженерію і медицину. Безсумнівно, студенти даної спеціальності повинні оволодіти ключовими базовими медичними дисциплінами такими, як нормальна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія. Саме «Анатомія, фізіологія та патологія людини» висвітлює дані аспекти і допомагає в подальшому розвивати біомедичним інженерам аналітичні здібності та креативне мислення, творчо підходити до розробки та експлуатації новітньої медичної техніки. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Анатомія, фізіологія та патологія людини» рекомендовані для бакалаврів зі спеціальності 163 “Біомедична інженерія”. Даний практикум складається з двох частин. Перша частина присвячена питанням нормальної анатомії та фізіології людини, а друга частина – патології. Зокрема, у першій подано 9 лабораторних робіт, у яких розглядається нормальна анатомія і фізіологія кістково-м’язової системи, нервової, серцево-судинної, травної та сенсорної. До виконання лабораторних робіт залучено інтерактивні і тренінгові методики. Левова частка експериментів з тваринами проводиться віртуально з метою гуманізації процесу викладання.
Content: Вступ 4 Лабораторна робота № 1. Будова скелету людини. Визначення постави й форми стопи ………………………………………………………………………….5 Лабораторна робота № 2. Будова головного мозку та функції його відділів…………….…………………………………………………………………….8 Лабораторна робота № 3. Будова органів чуття ……………………….......13 Лабораторна робота № 4. Анатомія серцево – судинної системи.………………………………………………………………………………..22 Лабораторна робота № 5. Анатомія травної системи…………..…….....27 Лабораторна робота № 6. Виготовлення нервово-м’язового препарату .31 Лабораторна робота № 7. Дослідження основних властивостей нерва.………………………………………………………………………………....36 Лабораторна робота № 8. Фізіологія серцево-судинної системи .………40 Лабораторна робота № 9. Фізіологія шлунково-кишкового тракту………48
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21067
References (Ukraine): 1. Посібник з нормальної фізіології /За ред. В.П. Шевчука. – К.: Здоров’я, 1995. - 368с. 2. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. 3. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. 4. Физиология человека /Под ред. Г. И. Косицкого. – М. Медицина, 1985.-544 с..
Content type: Other
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лаб анатом.pdf555,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools