Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21043

Назва: Мерчандайзинг як інструмент утримання покупця
Автори: Бурліцька, Оксана Петрівна
Бібліографічний опис: Бурліцька О. П. Мерчандайзинг як інструмент утримання покупця / Бурліцька О. П. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 30–39.
Bibliographic description: Burlitska O. P. (2017) Merchandaizynh yak instrument utrymannia pokuptsia. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 30-39 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 30-39
Початкова сторінка: 30
Кінцева сторінка: 39
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21043
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Веллхофф, А. Мерчандайзинг: эффективныеинструменты и управлениетоварнымикатегориями [Текст] / А. Веллхофф, Ж.-Э. Массон. - М. : ИздательскийДомГребенникова, 2004. - 280 с. - (Управлениепродажами). - ISBN 5-93890-008-2.
2. Канаян, К. Мерчандайзинг [Текст] / К. Канаян. - Москва : РИП-холдинг, 2002. – 234 с. - ISBN 5-900045-29-3.
3. Рамазанов, И. А.Мерчендайзинг в торговомбизнесе [Текст] : учебноепособие / И.А. Рамазанов. - М. : Деловаялитература, 2002. - 112 с. : рис., табл. - ISBN 5-93211-016-3.
4. Снегирева, В. Розничный магазин. Управлениеассортиментом по товарнымкатегориям [Текст] : учебноепособие / В. Снегирева. - СПб. : Питер, 2007. - 416 с. : ил. - ISBN 5-469-00398-1
5. Снегирева В. В. Книга мерчандайзера/ В. В. Снегирева. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.: ил. - ISBN 978-5-469-00754-8.
6. Сысоева С. В., Бузукова Е. В. Курс управления ассорментом в рознице / С. В. Сысоева, Е. В. Бузукова. – СПб.: Питер, 2009. – 259 с.:ил. - ISBN 978-5-91180-812-9.
7. Федъко Н. Г., Федъко В. П. Маркетинговыекоммуникации: Учебноепособие/ Н. Г.Федъко, В. П. Федъко.— Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 366 с.
8. Федъко Н. Г., Федъко В. П. Поведение потребителей:Учебное пособие / Н. Г. Федько, В. П. Федько. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 446 с.
References: 1. Vellkhoff, A. Merchandaizinh: effektivnyeinstrumenty i upravlenietovarnymikatehoriiami [Text], A. Vellkhoff, Zh.-E. Masson, M. : IzdatelskiiDomHrebennikova, 2004, 280 p, (Upravlenieprodazhami), ISBN 5-93890-008-2.
2. Kanaian, K. Merchandaizinh [Text], K. Kanaian, Moskva : RIP-kholdinh, 2002, 234 p, ISBN 5-900045-29-3.
3. Ramazanov, I. A.Merchendaizinh v torhovombiznese [Text] : uchebnoeposobie, I.A. Ramazanov, M. : Delovaialiteratura, 2002, 112 p. : ris., tabl, ISBN 5-93211-016-3.
4. Snehireva, V. Roznichnyi mahazin. Upravlenieassortimentom po tovarnymkatehoriiam [Text] : uchebnoeposobie, V. Snehireva, SPb. : Piter, 2007, 416 p. : il, ISBN 5-469-00398-1
5. Snehireva V. V. Kniha merchandaizera/ V. V. Snehireva, SPb., Piter, 2007, 384 p., il, ISBN 978-5-469-00754-8.
6. Sysoeva S. V., Buzukova E. V. Kurs upravleniia assormentom v roznitse, S. V. Sysoeva, E. V. Buzukova, SPb., Piter, 2009, 259 p.:il, ISBN 978-5-91180-812-9.
7. Fedieko N. H., Fedieko V. P. Marketinhovyekommunikatsii: Uchebnoeposobie/ N. H.Fedieko, V. P. Fedieko, Rostov n/D: Feniks, 2001, 366 p.
8. Fedieko N. H., Fedieko V. P. Povedenie potrebitelei:Uchebnoe posobie, N. H. Fedko, V. P. Fedko, Rostov n/D: Feniks, 2001, 446 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.