Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21038

Назва: Концептуальні підходи до управління державною власністю в умовах соціально орієнтованої економіки
Автори: Шкільняк, М. М.
Бібліографічний опис: Шкільняк М. М. Концептуальні підходи до управління державною власністю в умовах соціально орієнтованої економіки / Шкільняк М. М. // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія. — Терн. : ФО-П Шпак В. Б, 2017. — С. 289–302.
Bibliographic description: Shkilniak M. M. (2017) Kontseptualni pidkhody do upravlinnia derzhavnoiu vlasnistiu v umovakh sotsialno oriientovanoi ekonomiky. Tendentsii rozvytku marketynhu v umovakh ekonomichnykh transformatsii : monograph (Tern.), pp. 289-302 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Журнал/збірник: Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія
Дата публікації: 21-лют-2017
Видавництво: ФО-П Шпак В. Б
FO-P Shpak V. B
Кількість сторінок: 14
Діапазон сторінок: 289-302
Початкова сторінка: 289
Кінцева сторінка: 302
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21038
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://Zakon.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Жадан І.О. Гуманістичні засади приватизаційних процесів власності / І.Жадан // Державні економічні механізми та важелі гуманізації суспільства. – Видавничий дім «Корпорація», 2008. – С.142-154.
2. Аналітична довідка про роботу ФДМУ та хід виконання Державної програми приватизації за 9 місяців 2016 року // andov – 9 - 2016- 9245, pdf.
3. Звіт про роботу Фонду Державного майна України в 2016 році // ZVIT – vzyad – f1 – 44951, pdf.
4. Фрідман Р. Приватизація в період переходу до ринкової економіки / Р.Фрідман, А.Рапачинський. – К.: Основи, 2004. – 351 с.
5. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // http://Zakon.rada.gov.ua.
6. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» // http://Zakon.rada.gov.ua.
References: 1. Zhadan I.O. Humanistychni zasady pryvatyzatsiinykh protsesiv vlasnosti, I.Zhadan, Derzhavni ekonomichni mekhanizmy ta vazheli humanizatsii suspilstva, Vydavnychyi dim "Korporatsiia", 2008, P.142-154.
2. Analitychna dovidka pro robotu FDMU ta khid vykonannia Derzhavnoi prohramy pryvatyzatsii za 9 misiatsiv 2016 roku, andov – 9 - 2016- 9245, pdf.
3. Zvit pro robotu Fondu Derzhavnoho maina Ukrainy v 2016 rotsi, ZVIT – vzyad – f1 – 44951, pdf.
4. Fridman R. Pryvatyzatsiia v period perekhodu do rynkovoi ekonomiky, R.Fridman, A.Rapachynskyi, K., Osnovy, 2004, 351 p.
5. Zakon Ukrainy "Pro orendu derzhavnoho ta komunalnoho maina", http://Zakon.rada.gov.ua.
6. Zakon Ukrainy "Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti", http://Zakon.rada.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографіяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.