Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20987

Title: Zmiany w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym
Authors: Grabowska, Monika
Affiliation: Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu
Bibliographic description (Ukraine): Grabowska M. Zmiany w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym / Monika Grabowska // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2017. — С. 12–14. — (Секція 1. Структурні трансформації системи менеджменту: вітчизняна практика та міжнародний досвід).
Bibliographic description (International): Grabowska M. (2017) Zmiany w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym. Proceedings of the International Scientific Conference "Development of social and economic systems in economic space: theory, methodology, organization of accounting and taxation" (Tern., 11-12 travnia 2017 roku), pp. 12-14 [in Polish].
Is part of: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“
Proceedings of the International Scientific Conference "Development of social and economic systems in economic space: theory, methodology, organization of accounting and taxation"
Conference/Event: Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“
Journal/Collection: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“
Issue Date: 11-May-2017
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
FOP Palianitsia V.A.
Place of the edition/event: Тернопіль
Temporal Coverage: 11-12 травня 2017 року
Number of pages: 3
Page range: 12-14
Start page: 12
End page: 14
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20987
ISBN: 978-617-7331-36-9
URL for reference material: http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/b_gospodarstwo.pdf
References (Ukraine): 1. Babiak J., Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, Poznań 2010.
2. Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Seria wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012.
3. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/b_gospodarstwo.pdf.
4. Małażewska S., Wąs A., Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, (w) Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich, t. 99, z. 4, Warszawa 2012.
5. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 1015.
References (International): 1. Babiak J., Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej", Poznań 2010.
2. Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Seria wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012.
3. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/b_gospodarstwo.pdf.
4. Małażewska S., Wąs A., Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, (w) Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju obszarów wiejskich, t. 99, z. 4, Warszawa 2012.
5. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 1015.
Content type: Article
Appears in Collections:Конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“ (2017)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.