Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20912

Назва: The comparative analysis of masticatory muscles electromyographic activity in patients with orthodontic disorders and those with orthognatic bite
Інші назви: Порівняльний аналіз електроміографічної активності жувальних м’язів у осіб з ортодонтичною патологією та осіб з ортогнатичним прикусом
Сравнительный анализ электромиографической активности жевательных мышц у лиц с ортодонтической патологией и лиц с ортогнатическим прикусом
Автори: Мартиць, Ю. М.
Плавуцька, І. P.
Martits, Yu. M.
Plavutska, I. R.
Приналежність: I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Є частиною видання: Клiнiчна стоматологія, 2016, № 3
Журнал/збірник: Клiнiчна стоматологія
Випуск/№ : 3
Дата публікації: 2016
Дата подання: 8-лип-2016
Країна (код): UA
DOI: 10.11603/2311-9624.2016.3.6854
УДК: 616.314
089.23
06
611.732.7
073.7
Теми: ортодонтична патологія
синергія
симетрія
ортогнатичний прикус
поверхнева електроміографія
жувальні м’язи
дитяча стоматологія
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 56-61
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): The analysis of bioelectric activity of masticatory muscles, as well as such characteristics as their symmetry and synergy is recommended to determine the degree of functional disorders of these muscles. The objective: to conduct a comparative analysis of electromyographic activity of masticatory muscles in patients with orthodontic disorders and those with orthognatic bite. The materials and methods: a total superfi cial electromyography of m. Masseter and the front part of the m. Temporalis in 87 people with the presence of orthodontic pathology and 22 persons with orthognatic bite at compression on teeth and cotton rolls. The results: it is determined the reduction of the average amplitude parameter of the same name muscles and ratio indexes of the average amplitude of the muscles of the right and left side at compression on rolls compared to the compression on teeth in both observed groups. Statistically signifi cant differences form. Masseter were not found when comparing the coeffi cient of the same name muscles coordination between the groups, as opposed to the following measures for m. Temporalis (p<0,05). Conclusion: The condition of occlusion appears on the EMG results, which have been confi rmed by us in this study. At orthodontic pathology the EMG results should be evaluated together with the results of other studies (the diagnostics of TMD, clinical functional analysis, TMJ study). It is necessary to conduct further research in this area in order to highlight and explain some causes of the appearance of masticatory muscles asymmetry, its connection with orthodontic pathology, its impact on the course of the disease and the results of orthodontic treatment.
Аналіз показників біоелектричної активності жувальних м’язів, а також таких характеристик, як їх симетричність та синергізм рекомендують для визначення ступеня функціональних порушень зазначених м’язів. Метою дослідження було провести порівняльний аналіз електроміографічної активності жувальних м’язів у осіб з ортодонтичною патологією та осіб з ортогнатичним прикусом. Проведено поверхневу сумарну електроміографію m. Masseter та передньої частини m. Temporalis 87 особам з наявністю ортодонтичної патології та 22 особам з ортогнатичним прикусом при стисканні на зубах та на ватних валиках. Визначено зменшення середнього показника амплітуди однойменних м’язів та індексів співвідношень середніх показників амплітуди м’язів правої і лівої сторін при стисканні на валиках порівняно зі стисканням на зубах в обох групах спостереження. При порівнянні коефіцієнта координації однойменних м’язів між групами статистично значимих відмінностей для m. Masseter не виявлено, на противагу таким показникам для m. Temporalis (p<0,05). Стан оклюзії відображається на результатах ЕМГ, що ми підтвердили в даному дослідженні. При наявності ортодонтичної патології результати ЕМГ потрібно оцінювати в комплексі з результатами інших досліджень (діагностика дисфункцій СНЩС, клінічний функціональний аналіз, дослідження стану СНЩС). Необхідно проводити подальші дослідження в даному напрямку з метою виділення і пояснення окремих причин виникнення асиметрії жувальних м’язів, її зв’язку з наявністю ортодонтичної патології та впливу на перебіг та результати ортодонтичного лікування.
Анализ показателей биоэлектрической активности жевательных мышц, а также таких характеристик, как их симметричность и синергизм рекомендуют для определения степени функциональных нарушений указанных мышц. Целью исследования было провести сравнительный анализ электромиографической активности жевательных мышц у лиц с ортодонтической патологией и лиц с ортогнатическим прикусом. Проведено поверхностную суммарную электромиографию m. Masseter и передней части m. Temporalis у 87 лиц с наличием ортодонтической патологии и у 22 лиц с ортогнатическим прикусом при сжатии на зубах и на ватных валиках. Определено уменьшение среднего показателя амплитуды одноимённых мышц и индексов соотношения средних показателей амплитуды мышц правой и левой сторон при сжатии на валиках в сравнении со сжатием на зубах в обеих группах наблюдения. При сравнении коэффициента координации одноимённых мышц между группами статистически значимых отличий для m. Masseter не выявлено, в отличие от тех же показателей для m. Temporalis (p<0,05). Состояние окклюзии отражается на результатах ЭМГ, что было подтверждено нами в данном исследовании. При наличии ортодонтической патологии результаты ЭМГ нужно оценивать в комплексе с результатами других исследований (диагностика дисфункций ВНЧС, клинический функциональный анализ, исследование состояния ВНЧС). Необходимо проводить дальнейшие исследования в этом направлении с целью выделения и выяснения отдельных причин возникновения асимметрии жевательных мышц, её связи с наличием ортодонтической патологии и влияния на течение и результаты ортодонтического лечения.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20912
ISSN: 2311-9624
Власник авторського права: © Yu. M. Martits, I. R. Plavutska, 2016
Перелік літератури: 1. Клинические методы диагностики функ- циональных нарушений зубо-челюстной системы / И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнов, М. М. Антоник, А. А. Ступников. – Москва : МЕДпресс-информ, 2008. – 112 с. 2. Новіков В. М. Зміни параметрів електроміографії жувальних м’язів хворих на м’язово-суглобову дисфункцію СНЩС у поєднанні з детермінованими порушеннями оклюзії / В. М. Новіков // Современная стоматология. – 2013. – № 1. – С.116–121. 3. Логинова Н. К. Функциональная диагностика в стоматологии : теория и практика / Н. К. Логинова, Е. К. Кречина, С. Н. Ермольев. – Москва : ГЭОСТАР- Медиа, 2007. – 120 с. 4. Цимбалистов А. В. Лечебно-диагностические мероприятия при планировании ортопедического лечения / А. В. Цимбалистов, Н. С. Робакидзе, Б. В. Трифонов. – С.-Петербург : Человек, 2011. – 184 с. 5. Шуклін В. А. Взаємозв’язок між показниками жувальної проби та оклюзійними спів від но- шеннями, відновленими незнімними ортопедич- ними конструкціями / В. А. Шуклін // Современная стоматология. – 2012. – № 1. – С.77–83. 6. Шуклін В. А. Електроміографія жувальних мʼязів як спосіб діагностики порушень функції жування / В. А. Шуклін, Р. О. Данилко // Современная Стоматология. – 2010. – № 2. – С.141–143. 7. Anterior Temporal and Suprahyoid EMG Activity During Jaw Clenching and Tooth Grinding / K. Aldana, R. Miralles, A. Fuentes [et al.] // Cranio. – 2011. – Vol. 29. – Is.4. – P. 261–269. 8. Are occlusal features associate with different temporomandibular disorders diagnoses in bruxers? / D. Manfredini, E. Stellini, R. M. Ragona, L. G. Nardini // J. Craniomand and Sleep Pract. – 2014. – Vol. 30, No. 4. –P. 283. 9. Clenching and Grinding on Masseter and Sternocleidomastoid Electromyographic Activity in Healthy Subjects / М. Venegas, J. Valdivia, M. Javiera Fresno, R. Miralles [et al.] // Cranio. – 2009. – Vol. 27. – Is. 4. – P.159–166. 10. Shewman D. T. Surface Electromyography in Temporomandibular Dysfunction. A Beginner’s Guide to Clinical Applications / D. T. Shewman, B. A. Kim. – Las Vegas : AANSM. – 2006. – 145 p. 11. Treatment for TMD with Occlusal Splint and Electromyographic Control : Application of the FARC Protocolin a Brazilian Population / S. A. V. Silva, R. M. A. Silva, M. O. Melhior [et al.] // Cranio. – 2012. – Vol. 30, No. 3 – P. 218–226. 12. Surface Electromyography of Jaw Muscles and Kinesiographyc Recordings Diagnostic Accuracy for Myofacial Pain / D. Manfredini, F. Cocilovo, L. Favero [et al.] // Oral Rehab. – 2011. – Vol. 38, No. 2 – P.791–799. 13. The Effect of Tooth Clenching and Grinding on Anterior Temporalis Electromyographyc Activity in Healthy Subjects / M. F. Gutiérres, R. Miralles, A. Fuentes, [et al.] // Cranio. – 2010. – Vol. 28., Is.1. – P. 43–49. 14. Widmalm S. E. Clinical Use of Qualitative Electromyography in the Evaluation of Jaw Muscle Function: A Practitioner’s Guide / S. E. Widmalm, Y. Lee, D. Mc Kay // Cranio. – 2007. – Vol. 25, No. 1. – P. 63–73.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри української та іноземних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6854-23679-1-PB (1).pdf117,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
6854-23679-1-PB_(1).djvu96,19 kBDjVuПереглянути/відкрити
6854-23679-1-PB_(1)__COVER.png465,46 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора