Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20863
Title: Аналіз кута защемлення рослин в розхилі різальної пари
Other Titles: Analysis of plants jamming angle of cutting pair wobbling
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017
Issue Date: May-2017
Date of entry: 1-Jun-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Abstract: Сегментно-пальцеві різальні апарати є найбільш поширеними в конструкціях збиральних сільськогосподарських машин. Їх робота є цілком задовільною, якщо витримані кінематичні режими роботи, вони перебувають в задовільному технічному стані та належним чином відрегульовані. З практичного досвіду відомо, що в процесі експлуатації найчастіше порушуються зазори між елементами різальної пари та затуплюється різальна кромка. Ці фактори призводять до неякісної роботи такого різального апарата.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20863
Copyright owner: Бабій А.В.
References (Ukraine): 1. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин [Текст] / Под ред. канд. техн. наук М.И. Кльоцкина. Т.3 – М.: «Машиностроение», 1968. – 744 с. 2. Бабій М.В. Підвищення ефективності роботи різального апарату косарки / М.В. Бабій, П.В. Попович, А.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. – Випуск 170 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. – Харків, 2016. – С.176–180.
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbirnyk_2017-split-merge (1).pdf483,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools