Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20774
Назва: Навчально-методичний посібник з німецької мови для магістрів усіх спеціальностей
Автори: Паласюк, Михайло Іванович
Дутка, Марія Василівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Паласюк М.І. Навчально-методичнй посібник з німецької мови для магістрів усіх спеціальностей / Укладачі: доц. М. І.Паласюк , М.В. Дутка .– Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 212 с.
Дата публікації: 2016
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Кількість сторінок: 212
Опис: Навчально-методичний посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол №1 від 31. 08. 2016 року).
Зміст: Передмова ...3-- Зміст...4-- І. ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ7 1. Лексико-стилістичні особливості науково-технічної літератури...7-- 2. Читання наукових текстів...13-- Додаток I.2.1. Orientierendes Lesen... 16-- Додаток I.2.2. Totales Lesen...17-- Додаток I.2.3. Selegierendes Lesen...18-- 3. Суть і види перекладу... 21-- 3.1. Особливості перекладу граматичних структур в німецькій науково-технічній літературі... 24-- 3.2. Синтаксичні особливості німецьких речень та їх відтворення при перекладі ...28-- 3.3. Німецькі науково-технічні терміни та засоби їх перекладу...32-- 3.4. Труднощі та типові помилки перекладу наукових текстів українською мовою...35-- 3.5. Редагування перекладу... 39-- 4. Основи усного й письмового реферування та анотування... 40-- 4.1 Зміст і структура реферату...40-- 4.2. Методичні рекомендації щодо написання реферату ...42-- 4.3. Анотування, суть і значення анотації... 45-- 4.4. Методичні рекомендації щодо написання анотації... 45-- 4.5. Кліше та вирази для реферування тексту ...48-- 4.6. Зразок оформлення титульної сторінки реферату ...50-- 5. Тексти для читання,перекладу, реферування ... 51-- 1. Die Welt der Wissenschaft ... 51-- 2. Ukrainische Namen in der Weltwissenschaft... 53-- 3. Iwan Puljuj – Röntgens Vorgänger...55-- 4. Forschung in der Ukraine ... 57-- 5. Wissenschaft und Forschung in Deutschland.... 60-- 6. Mechanik... 62-- 7. Festigkeitslehre ... 65-- 8. Elektrische Maschine ... 68-- 9. Automatisierung....71-- 10. Elektronische Datenverarbeitungsanlage....74-- 11. Umweltpolitik im 21. Jahrhundert.... 76-- 12. Computer... 79 13. Internet ...82-- 14. Wirtschaft...84-- 15. Wirtschaftskreislauf ... 86-- 16. Betrieb, Unternehmen, Firma ... 89-- 17. Markt. Merkmale des Marktes ... 91-- 18. Werbung und Werbekonzept.... 93-- 19. Handel und seine Funktionen ... 95-- 20. Finanzwirtschaft ...98-- 21. Bankensystem ...100-- 22. Globalisierung der Wirtschaft ...102-- II. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ... 106-- 1. Стратегії й прийоми підвищення ефективності самостійної роботи з іноземної мови...106-- Додаток II.1.1. Kernkompetenzen zum berufsorientierenden Lernen ...110-- Додаток II.1.2. Fachspezifische Kommunikationsverfahren...111-- Додаток II.1.3. Kommunikationsverfahren für die Bearbeitung von Charts und Schaubilder....112-- Додаток II.1.4. Zahlenbilder kommentieren ...114-- Додаток II.1.5. Redemittel für die Kommunikation im Alltag...115-- Додаток II.1.6. Redemittel für die Beteiligung am Gespräch, an der Diskussion ... 118-- Додаток II.1.7. Асоціативна карта Mind Map....122-- Додаток II.1.7a. Mind Map zum Selbermachen...125-- Додаток II.1.8. Charts und Schaubilder ...126-- Додаток II.1.9. Прийоми мнемотехніки ...127-- Додаток II.1.10. Assoziogramm ... 129-- Додаток II.1.11. SOS - System...130-- 2. Аудіювання ...131-- III. ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ...133-- 1. Мотиваційний лист (Anschreiben) ...133-- Додаток Musteranschreiben....135-- 2. Автобіографія (Lebenslauf)...145-- Додаток Musterlebenslauf ...148-- 3. Geschäftsbriefe ...149-- Додатки Beispiele von den Geschäftsbriefen ...152-- 4. Emails.... 158-- Додаток Beispiel eines Email-Briefes ...162-- 5. Telefongespräch...163-- Додаток 1. Redemittel für ein Telefongespräch ....164-- Додаток 2. Telefonatstruktur für ein Telefonat eines Elektrikers mit einem potentiellen Arbeitgeber...174-- 6. Präsentation ...175-- Додаток 1. Redemittel für eine Präsentation...178-- Додаток 2. Beispiel einer Selbstpräsentation ...186-- Додаток 3. Beispiel einer Unternehmenspräsentation ...190-- IV. ДОВІДНИК...192-- 1. Важливі адреси для тих, хто вивчає німецьку мову...192-- 2. Інформація в Інтернеті для тих, хто бажає навчатися у вузах Німеччини ...193-- 3. Стипендійні програми DAAD для України...195-- 4. Німецькі фонди сприяння освіті обдарованої молоді... 199-- 5. Пропозиції Гете – Інституту для тих, хто вивчає німецьку мову ... 201-- 6. Abkürzungsverzeichnis... 202-- 7. Maß- und Gewichtsbezeichnungen.. 205-- 8. Mathematische Zeichen...206-- 9. Chemische Elemente....208-- 10. Список використаної та рекомендованої літератури...211--
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20774
Перелік літератури: 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: „Академія“, 2004. – 344с.
2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка, 2003.
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003.
4. Кияк Т.Р. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 240с.
5. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с.
6. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України / Амеліна С.М. та ін. – К.: Ленвіт, 2006.
7. Шейнов В.П. Как управлять собой. – Мн.: Харвест, 2006.
8. Achilles U., Klause D., Pleines W. Мarktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. – Köln: Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 1998.
9. Becker N., Braunert J., Eisfeld K.H. Dialog Beruf 1. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 1997.
10.Brockhaus im Text und Bild. Digitalversion. – Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2002.
11.Вuhlmann R., Fearns A. Einführung in die Fachsprache der Betriebswirtschaft. – München: Goethe-Institut, 1995.
12.Вuhlmann R., Fearns A.: Handbuch des Fachsprachunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. – Tübingen: Narr, 2000.
13.Вuhlmann R. Geld- und Bankwesen. – Warschawa: Goethe-Institut, 2000.
14.Buzan T. The Mind Map Book. – London: BBC World Wide Ltd, 1993.
15.Duden – Deutsches Universalwörterbuch. Digitalversion. – Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2002.
16.Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5. Auflage, Band 9. – Mannheim u.a: Dudenverlag, 2001.
17.Eismann V. Wirtschafts-Kommunikation Deutsch. Band 1. – Berlin u.a.: Langenscheidt, 2000.
18.Funk H. Berufsbezogener Deutschunterricht mit Jugendlichen // Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer, 1992. – S. 4-16.
19.Granovskaja J. Deutsche Unternehmen schauen hoffnungsvoll nach Kiew. In: Ost-Ausschuss-Informationen. – 2007. – Nr. 5. – S. 10-11.
20.Höffgen A. Deutsch lernen für den Beruf. Ismaning: Verlag für Deutsch, 2001.
21.Laveau I.: Sach- und Fachtexte im Unterricht. Methodisch-didaktische Vorschläge für Lehrer. – München: Goethe-Institut, 1985.
22.Levy-Hillerich D., Krajewska-Markiewicz R.: Mit Deutsch in Europa studieren – arbeiten – leben. – Plzen: Verlag Fraus, 2004.
23.Lippens H. Im Kreislauf der Wirtschaft. – Köln: Bank-Verlag, 1998.
24.Noetzel H., Levy-Hillerich D. EinFach gut. Kommunikation in der Landwirtschaft. – Warszawa: Profil 3, Wydawnictwo Szkolne PWN und GoetheInstitut, 1999.
25.Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt/Main: Societäts-Verlag. – 2005.
26.Zhdanova N. Fachbezogene interkulturelle kommunikative Kompetenz. XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. – Graz, 2005.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
posibnyk_z_nimetskoyi_movy.pdf2 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора