Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20766
Назва: Інтелектуальна власність
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Скляров, Руслан Анатолійович
Шанайда, Володимир Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Луців І.В. Інтелектуальна власність. Частина 1. Система охорони інтелектуальної власності: навчальний посібник / І.В.Луців , Р.А.Скляров, В.В.Шанайда – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 112 с
Дата публікації: 2015
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 347.779
ББК: 67
Кількість сторінок: 112
Опис: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей стаціонарної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст» та «Магістр» Навчальний посібник підготовлено на основі типової навчальної програми Міністерства освіти і науки України (лист від 11 червня 2003 року N 1/9-303) та робочої програми дисципліни «Інтелектуальна власність».
Зміст: Вступ 6-- Розділ 1. Система інтелектуальної власності 7-- 1.1. Основні поняття інтелектуальної власності 7-- 1.2. Основні об’єкти інтелектуальної власності 8-- 1.3. Об'єкти промислової власності 9-- 1.4. Інші (нетрадиційні) об’єкти інтелектуальної власності 22-- 1.5. Об’єкти авторського права та суміжних прав 30-- Розділ 2. Становлення і розвиток інтелектуальної власності 36-- 2.1. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність 36-- 2.2. Розвиток та становлення об’єктів промислової власності 43-- 2.3. Структура державного управління системою інтелектуальної власності в Україні 45-- 2.4. Сучасний стан інтелектуальної власності в Україні 52-- 2.5. Становлення і розвиток основних понять інтелектуальної власності в інших країнах 55-- 2.5.1. Розвиток патентного права 55-- 2.5.2. Становлення авторського права 59-- 2.5.3. Становлення правової охорони торговельної марки (товарних знаків) 63-- 2.5.4. Становлення правової охорони патентів 67-- Розділ 3. Основні міжнародні угоди та їх загальна характеристика 74-- 3.1. Міжнародні договори, конвенції та угоди у сфері інтелектуальної власності 74-- 3.2. Коротка характеристика програмних угод 75-- 3.2.1. Паризька конвенція з охорони промислової власності 75-- 3.2.2. Найробський договір про охорону олімпійського символу 76-- 3.2.3. Мадридська угода про припинення неправдивих (фальшивих) або таких, що можуть ввести в оману, вказівок про походження товару 77-- 3.2.4. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури 78-- 3.2.5. Вашингтонський Договір щодо інтелектуальної власності відносно інтегральних мікросхем 79-- 3.2.6. Женевський договір про закони щодо товарних знаків (замінений Сінгапурським договором про право товарних знаків) 79-- 3.2.7. Сінгапурський договір про право товарних знаків 80-- 3.2.8. Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень 81-- 3.3. Коротка характеристика класифікаційних угод 81-- 3.3.1. Страсбурзька про Міжнародну патентну класифікацію (МПК) 81-- 3.3.2. Ніццька про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) 82-- 3.3.3. Локарнська угода щодо закладення Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ) 83-- 3.3.4. Віденська угода про введення Міжнародної класифікації образотворчих елементів знаків для товарів (МКЕЗ) 85-- 3.4. Коротка характеристика реєстраційних угод 86-- 3.4.1. Договір про патентну кооперацію (РСТ) 86-- 3.4.2. Договір про патентне право (РLТ) 87-- 3.4.3. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури 88-- 3.4.4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків 90-- 3.4.5. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 92-- 3.4.6. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародної реєстрації 93-- 3.4.7. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків 94-- 3.5. Міжнародні угоди з охорони авторського права і суміжних прав 94-- 3.5.1. Основні угоди з охорони авторського права і суміжних прав 94-- 3.5.2. Характеристика угод з охорони авторського права і суміжних прав 95-- 3.5.2.1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 95-- 3.5.2.2. «Римська конвенція» про захист права виконавців, виробників фонограм та радіомовних організацій 96-- 3.5.2.3. Конвенція про поширення сигналів, що несуть програми, які передаються супутниками 97-- 3.5.2.4. Договір ВОІВ з авторського права (WCT - WIPO Copyright Treaty) 98-- 3.5.2.5. Договір ВОІВ про виконання і фонограми (WPPT - WIPO Performances and Phonograms Treaty) 99-- 3.5.2.6. Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням 101-- 3.5.2.7. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм 102-- 3.5.2.8. Марракешський договір для полегшення доступу осіб з вадами зору та осіб з обмеженою здатністю сприймати друковану інформацію до опублікованих творів 103-- 3.6. Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) 105-- 3.7. Інші міжнародні договори й угоди 105--
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20766
Власник авторського права: © І.В. Луців, Р.А. Скляров, В.В. Шанайда, 2015; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.71.
2. Гаазька Угода про міжнародне депонування промислових зразків від 6 листопада 1925 р.
3. Договір ВОІВ про авторське право 20 грудня 1996 p.
4. Договір ВОІВ про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 p.
5. Договір про патентне право ВОІВ від 01.06.2000.
6. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р.
7. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Женевська конвенція) від 29 жовтня 1971 р.
8. Конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, які передаються через супутники, підписана в Брюсселі 21 травня 1974 р.
9. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник / Ю.М. Кузнєцов. – К.: ТОВ „Кондор“, 2005. – 426 с.
10. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 p.
11. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) від 26 жовтня 1961 р.
12. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків 15 червня 1957 р.
13. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: підручн. для студ. неюрид. вузів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім „ІнЮре“, 2003. – 236 с.
14. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конвенція), прийнята на Дипломатичній конференції в Парижі 1883 p.
15. Право інтелектуальної власності: Академ курс: підручн. для студ. вищих навч. закладів / За заг. ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2004. – 672 с.
16. Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію від 24.03.71.
17. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15.04.94.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Intelektualʹna vlasnistʹ.pdf4,76 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора