Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20745
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт №1 - №4 з курсу «Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем» для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”
Authors: Млинко, Богдана Богданівна
Фриз, Михайло Євгенович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторних робіт №1–№4 з курсу «Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем» / Укладачі: М.Б. Млинко, Фриз М.Є. для студентів напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 28с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3 + 658.511
BBK: 32.9
Number of pages: 28
Description: Методичні вказівки розроблено у відповідності з навчальним планом напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки.
Content: Вступ…4-- Лабораторна робота №1. Система. Способи опису системи...6-- Лабораторна робота №2. Методи ієрархічного синтезу локальних та глобальних пріоритетів альтернатив (І-й тип ієрархії)…11-- Лабораторна робота №3. Багатокритеріальний вибір на ієрархіях з різним числом і складом критеріїв оцінювання альтернатив…18-- Лабораторна робота №4. Реалізація методу Дельфі у вигляді ділової гри…23-- Використана література ...28
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20745
Copyright owner: © Б.Б. Млинко, М.Є.Фриз, 2014; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник, издание 2. – СПб.: Издательство СПбГТУ, 1999.
2. Губанов и др. Введение в системный анализ. – Л.: Из-во ЛГУ, 1979.
3. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1989.
4. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория многоуровневых иерархических систем. — М.: Мир, 1973.
5. Конспект лекцій.
6. http://bibl.kma.mk.ua/index.php?m=2&b=199
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSA_lab_1-4.pdf611,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools