Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20734
Title: Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів усіх форм навчання напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки
Authors: Боднарчук, Ігор Орестович
Дуда, Олексій Михайлович
Маєвський, Олексій Вікторович
Марценко, Сергій Володимирович
Мацюк, Олександр Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів усіх форм навчання напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки / І.О.Боднарчук, О.М.Дуда, О.В.Маєвський та ін. -Тернопіль: ТНТУ імені івана Пулюя, 2014.-120 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 19-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 120
Description: Методичні вказівки розроблено у відповідності з навчальним планом напряму 6.050101 – Комп’ютерні науки.
Content: Вступ... 4-- 1 Мета і завдання дипломної роботи... 5-- 2 Види дипломних робіт ... 6-- 3 Теми дипломних робіт ... 7-- 4 Організація дипломного проектування... 9-- 4.1 Керівництво дипломною роботою...9-- 4.2 Організація консультацій... 9-- 4.3 Етапи виконання дипломної роботи...10-- 4.3.1 Виробнича практика...10-- 4.3.2 Дипломне проектування ...11-- 4.3.3 Захист дипломної роботи ...12-- 4.4 Контроль за ходом розробки дипломної роботи...14-- 5 Обов’язки осіб, відповідльних за організацію та проведення дипломного проектування... 15-- 5.1 Обов’язки керівників дипломних робіт ...15-- 5.2 Обов’язки консультантів ...16-- 5.3 Обов’язки студента-дипломника ...16-- 5.4 Обов’язки нормоконтролера ...17-- 6 Структура дипломної роботи ....18-- 6.1 Загальні положення...18-- 6.2 Зміст пояснювальної записки... 19-- 6.3 Зміст графічної частини... 21-- 7 Вимоги і рекомендації до змісту окремих частин пояснювальної записки ...22-- 7.1 Аналітичний огляд ... 22-- 7.2 Технічне завдання ... 22-- 7.3 Основна частина ...23-- 7.4 Рекомендації до виконання розрахунків, написання програмного забезпечення ....23-- 8 Оформлення матеріалів ДР ...24-- 8.1 Загальні вимоги ... 24-- 8.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки ...25-- 8.3 Вимоги до оформлення графічної документації... 33-- 9 Напрямки дипломних робіт...35 9.1 Напрям дипломних робіт «Проектування комп’ютерних мережевих структур установ (організацій, підприємств)»...35-- 9.2 Напрям дипломних робіт «Розробка баз даних та інформаційних систем»...39-- 9.3 Напрям дипломних робіт «Розробка веб-сайту»...52-- 9.4 Напрям дипломних робіт «Проектування системи захисту» ...55--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20734
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри комп’ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_dyplomnoi_robotu.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools