Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20724

Title: Переддипломна практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Authors: Капаціла, Юрій Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Окіпний, Ігор Богданович
Сенчишин, Віктор Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Капаціла, Ю.Б. Переддипломна практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» [Текст] / Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко, І.Б. Окіпний, В.С. Сенчишин. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль.: ТНТУ, 2017. – 19 с.
Issue Date: 18-May-2017
Submitted date: 18-May-2017
Date of entry: 18-May-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: Практика
Number of pages: 19
Abstract: В методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, проведення і звітування за результатами переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня «магістр».
Content: ВСТУП 4
1 Мета і завдання переддипломної практики 5
2 Терміни проходження практики 5
3 Організація практики 5
4 Вказівки щодо виконання програми переддипломної практики 8
5 Рекомендації щодо підбору матеріалів для виконання розділів магістерської роботи 10
5.1 Аналітична частина 10
5.2 Науково-дослідна частина 10
5.3 Технологічна частина 11
5.4 Конструкторська частина 12
5.5 Спеціальна частина 12
5.6 Проектна частина 13
5.7 Обґрунтування економічної ефективності 14
5.8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 14
5.9 Екологія 14
6 Ведення щоденника практики 15
7 Звіт з переддипломної практики 15
8 Захист звіту з переддипломної практики 16
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 18
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20724
Copyright owner: Капаціла Ю.Б., Ткаченко І.Г., Окіпний І.Б., Сенчишин В.С., 2017
References (Ukraine): 1. Васильків, В.В. Основи технічної творчості і наукових досліджень : Методичні вказівки для виконання семестрового циклу практичних робіт для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131«Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» [Текст] / В. В. Васильків, Л. М. Данильченко, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : ТНТУ, 2016 – 160 с.
2. Гевко, Б.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 8.090202. [Текст] / Б. М. Гевко, Ю. Б. Капаціла, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2002. – 35 с.
3. Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. / В. І. Косинський, О. Ф. Швець. – К. : Знання, 2011. – 318 с.
4. Кривов, Г.О. Виробництво зварних конструкцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Кривов Г.О., Зворикін К.О. – К.: КВІЦ, 2012. – 896 с.
5. Лащенко, Г.И. Современные технологии сварочного производства [Текст] / Лащенко Г.И. – К.: «Екотехнологія», 2012. – 720 с.
6. Паливода, Ю.Є. Технологія оброблення валів : Навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201 та 8.05050201 «Технології машинобудування» [Текст] / Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Капаціла. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 198 с.
7. Паливода, Ю. Є. Технологія оброблення зубчастих коліс : Навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» [Текст] / Ю. Є. Паливода, Ю. Б. Капаціла, І. Г. Ткаченко. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 136 с.
8. Паливода, Ю. Є. Технологія оброблення корпусних деталей : Навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201 та 8.05050201 «Технології машинобудування» [Текст] / Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко, Ів. Б. Гевко, Ю.Б. Капаціла. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 156 с.
9. Паливода, Ю. Є. Технологія обробки важелів та вилок. Навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050201 та 8.05050201 «Технології машинобудування» [Текст] / Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Капаціла. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 56 с.
10. Підгурський, М.І. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації зі спеціальності 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання» [Текст] / Підгурський М.І., Татарин Б.П., Барановський В.М., Сенчишин В.С. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 72 с.
11. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі машинобудуванні [Текст]: навчальний посібник / І. П. Пістун, І. О. Трунова, Р. Є. Стець. – Суми: Університетська книга, 2011. – 557 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover.pngОбкладинка56,66 kBimage/pngView/Open
PDP.pdfОсновний текст148,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools