Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20723

Назва: Mechanical properties of γ -TiAl alloy after shot peening
Інші назви: Механічні характеристики сплаву γ -TiAl після дробеструменевої обробки
Автори: Бердова-Бушура, Ольга
Михаленков, Костянтин
Berdova-Bushura, Olha
Mikhalenkov, Konstantyn
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», Київ, Україна
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute», Kyiv, Ukraine
Бібліографічний опис: Berdova-Bushura O. Mechanical properties of γ -TiAl alloy after shot peening / Olha Berdova-Bushura, Konstantyn Mikhalenkov // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 78–81. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Berdova-Bushura O., Mikhalenkov K. (2016) Mechanical properties of γ -TiAl alloy after shot peening. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 78-81 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4 (84)
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 2-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 669.295.10
Теми: γ-TiAl сплави
дробеструйна обробка
випробування на втому
γ-TiAl alloys
shot peening
the fatigue test
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 78-81
Початкова сторінка: 78
Кінцева сторінка: 81
Короткий огляд (реферат): На сьогодні сплави на основі алюмініду титану представляють найбільший інтерес в авіакосмічній промисловості. Проведено дослідження на механічні властивості сплаву γ-TiAl із високим вмістом ніобію і встановлено вплив дробеструйної обробки. Зміцнення поверхні дробеструйною обробкою не порушує геометрії деталей, але гальмує розвиток процесів при втомлюваності. Завдяки дробеструйній обробці можна не тільки продовжити термін служби конструкцій, а й підвищити механічні характеристики сплаву. Можна стверджувати, що збільшення міцності зумовлено змінами в структурі поверхневого шару.
Currently, the alloys based on the titanium aluminide are in the great demand in the aerospace industry. This research project studies the mechanical properties of the γ-TiAl alloy with a high content of niobium and the impact of shot peening processing is defined. Strengthening of the surface by shot peening, does not affect the geometry of the parts, but it hinders the development of fatigue processes. Shot peening method can not only provide the extension of construction elements’ operation period, but also enhances the mechanical properties of the alloy. Thus it can be stated that the higher durability is caused by the alteration in the structure of the surface layer.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20723
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Appel F., Paul J.D.H. and Oehring M. “Gamma Titanium Aluminide Alloys” Science and Technology, Wiley VCH Verlag, 2011, 745 p.
2. Manfred Peters, Christoph Leyens “Titan und Titanlegierung”, WILEY-VCH, 2002, 393 p.
3. Голтвяниця, В.С. Структура та властивості сплавів на основі алюмінідів титану з бором та рідкоземельними елементами [Текст] / В.С. Голтвяниця, Е.І. Цивірко, С.К. Голтвяниця // Вісник двигунобудування. – 2013. – №1. – С. 88 – 94.
4. Механічні характеристики титанових сплавів з поверхневими зміцненими шарами [Текст] / І.М. Погрелюк, О.В. Ткачук, О.В. Самборський, З.О. Сірик // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 157 – 162.
5. Lindemann J. Mechanische Eigenschaften von Lamellar und Duplexgefügen der Hochtemperatur titanlegierung TIMETAL 1100, Fortschr-Ber.VDI Reiche 5, Nr. 547, Dusseldorf.
References: 1. Appel F., Paul J.D.H. and Oehring M. “Gamma Titanium Aluminide Alloys” Science and Technology, Wiley VCH Verlag, 2011, 745 p.
2. Manfred Peters, Christoph Leyens “Titan und Titanlegierung”, WILEY-VCH, 2002, 393 p.
3. Holtvyanytsya V.S., Tsyvirko E.I., Holtvyanytsya S.K. Struktura ta vlastyvosti splaviv na osnovi alyuminidiv tytanu z borom ta ridkozemelnymy elementamy, Visnyk dvyhunobuduvannya, 2013, no. 1, pp. 88 – 94. [in Ukrainian].
4. Pohrelyuk I.M., Tkachuk O.V., Samborskyy O.V. Siryk Z.O. Mekhanichni kharakterystyky tytanovykh splaviv z poverkhnevymy zmitsnenymy sharamy, Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana, 2011, no. 39, pp. 157 – 162. [in Ukrainian].
5. Lindemann J. Mechanische Eigenschaften von Lamellar und Duplexgefügen der Hochtemperatur titanlegierung TIMETAL 1100, Fortschr-Ber.VDI Reiche 5, no. 547, Dusseldorf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 4 (84)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.