Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20719

Назва: Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load
Інші назви: Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні
Автори: Підгурський, Микола Іванович
Рудяк, Юрій
Войтович, Леонід
Кущак, Оксана
Pidgursky, Mykola
Rudyak, Yuri
Voitovich, Leonid
Kushchak, Oksana
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна;
Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна;
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна;
Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pului National Technical University;
Ternopil State Medical University;
National University of Water and Environmental Engineering;
Technical College of Ternopil Ivan Pului National Technical University
Бібліографічний опис: Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load / Mykola Pidgursky, Yuri Rudyak, Leonid Voitovich, Oksana Kushchak // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 40–46. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Pidgursky M., Rudyak Y., Voitovich L., Kushchak O. (2016) Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 40-46 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4 (84)
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 21-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 539.375
Теми: тріщина
отвір
динамічний коефіцієнт інтенсивності напружень
динамічна фотопружність
композит
склопластик
crack
hole
dynamic stress intensity factor
dynamic photoelasticity
composite
fiberglass
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 40-46
Початкова сторінка: 40
Кінцева сторінка: 46
Короткий огляд (реферат): Розглянуто процес динамічного руйнування конструктивних елементів у вигляді пластин із прозорих композитів, що послаблені центральним отвором та ізольованою тріщиною методом динамічної фотопружності при імпульсному навантаженні. Вивчено зміни в часі коефіцієнтів інтенсивності напружень та швидкості руху вершини тріщини.
The process of dynamic fracture of structural elements in the form of plates of transparent composites weakened central hole and isolated by dynamic photoelasticity crack under pulsed load. The changes in the time of stress intensity factors and the speed of the crack tip
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20719
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Зирка, А.И. О концентрации напряжений в ортотропной пластине с круговым отверстием при динамическом нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 2. – С. 128 – 133.
2. Зирка, А.И. О распределении напряжений в ортотропной пластине с круговыми отверстиями при импульсном нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 4. – С.102 – 106.
3. О волновом поле напряжений возле границы с разрезом в анизотропных пластинах при импульсном нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко, Г.П. Шеремет // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 8. – С. 131 – 137.
4. Каминский, А.А. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами [Текст] / А.А. Каминский, Д.А. Гаврилов. – К.: Наук. Думка, 1992. – 240 с.
5. Рудяк, Ю. Оптические методы механики твердого тела [Текст] / Ю. Рудяк, Н. Пидгурский. – Saarbrucken, Deutchland: LAP LАMBERT Academic Publishing, 2015. – 128 p.
6. Voitovich, L.V. Photoelastic modeling of the fracture of viscoelastic orthotropic plates with a crack [Text] / L.V. Voitovich, M.P. Malezhik, I.S. Chernyshenko // International Applied Mechanics. 2010, vol. 46 issue 6 November, pp. 677 – 682.
7. Voitovich, L.V. Stress state around cracks on the boundary of a hole in a photoelastic orthotropic plate under creep [Text] / L.V. Voitovich, M.P. Malezhik, I.S. Chernyshenko // International Applied Mechanics. 2011, vol. 46 issue 11 April, pp. 1268 – 1274.
8. Malezhik M.P. Photoelastic Modeling of Problems in the Mechanics of Orthotropic Bodies, International Applied Mechanics. 2014, vol. 50, Issue 6, pp. 699 – 705.
9. Малежик, М.П. Динамічна фотопружність анізотропних тіл [Текст] / М.П. Малежик. – К.: ІГФ НАН України ім. Субботіна, 2001. – 200 с.
10. Малежик, М.П. Оптично-чутливі матеріали для моделювання хвильових полів напружень в анізотропних тілах [Текст] / М.П. Малежик // Фіз. хім. механіка матеріалів. – 2004. – №1. – С. 99 – 103.
11. Констандов, Ю.А. Разрушение твердых полимеров при импульсном растяжении [Текст] / Ю.А. Констандов, С.И. Федоркин, А.Н. Рыжаков // Проблемы прочности. – 1992. – №7. – С. 14 – 17.
12. Малежик, М.П. Определение динамических напряжений возле вершины трещины в анизотропной пластине методом фотоупругости [Текст] / М.П. Малежик, О.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2006. – 42, №5. – С. 95 – 103.
13. Зазимко, Н.М. Дослідження формування напружено-деформованого стану поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні [Текст] / Н.М. Зазимко, М.П. Малежик, М.І. Шут // Наукові вісті НТУ „КПІ”. – 2005. – №2. – С. 52 – 55.
References: 1. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. O koncentracii napryazhenij v ortotropnoj plastine s krugovym otverstiem pri dinamicheskom nagruzhenii, Prikl. Mexanika, vol. 40, no. 2, 2004, pp. 128 – 133. [in Russian].
2. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. O raspredelenii napryazhenij v ortotropnoj plastine s krugovymi otverstiyami pri impul'snom nagruzhenii, Prikl. mexanika, vol. 40, no. 4, 2004, pp. 102 – 106. [in Russian].
3. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S., Sheremet G.P. O volnovom pole napryazhenij vozle granicy s razrezom v anizotropnyx plastinax pri impul'snom nagruzhenii, Prikl. mexanika, vol. 40, no. 8, 2004, pp. 131 – 137. [in Russian].
4. Kaminskij A.A., Gavrilov D.A. Dlitel'noe razrushenie polimernyx i kompozitnyx materialov s treshhinami, K., Nauk. Dumka, 1992, 240 p. [in Russian].
5. Rudyak Yu. Opticheskie metody mexaniki tverdogo tela, Yu. Rudyak, N. Pidgurskij. Saarbrucken, Deutchland: LAP LАMBERT Academic Publishing, 2015, 128 p. [in Russian].
6. Voitovich L.V., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. Photoelastic modeling of the fracture of viscoelastic orthotropic plates with a crack. International Applied Mechanics, vol. 46 issue 6, November, 2010, pp. 677 – 682.
7. Voitovich L.V., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. Stress state around cracks on the boundary of a hole in a photoelastic orthotropic plate under creep. International Applied Mechanics, vol. 46 issue 11, April, 2011, pp. 1268 – 1274.
8. Malezhik M.P., Voitovich L.V. Photoelastic Modeling of Problems in the Mechanics of Orthotropic Bodies, International Applied Mechanics: Volume 50, Issue 6 (2014), pp. 699 – 705.
9. Malezhik M.P. Dinamіchna fotopruzhnіst' anіzotropnix tіl., K.: ІGF NAN Ukraїni іm. Subbotіna, 2001, 200 p. [in Russian].
10. Malezhyk M.P. Optychno-chutlyvi materialy dlia modeliuvannia khvylovykh poliv napruzhen v anizotropnykh tilakh, Fiz. khim. mekhanika materialiv, no. 1, 2004, pp. 99 – 103. [in Ukrainian].
11. Konstandov Yu.A., Fedorkin S.I., Ryzhakov A.N. Razrushenie tverdyx polimerov pri impul'snom rastyazhenii., Problemy prochnosti. 1992, no. 7, pp. 14 – 17. [in Russian].
12. Malezhik M.P., Malezhik O.P., Chernyshenko I.S. Opredelenie dinamicheskix napryazhenij vozle vershiny treshhiny v anizotropnoj plastine metodom fotouprugosti, Prikladnaya mexanika. Vol. 42, no. 5, 2006, p. 95 – 103. [in Russian].
13. Zazymko N.M, Malezhyk M.P., Shut M.I. Doslidzhennia formuvannia napruzheno-deformovanoho stanu poblyzu vershyny trishchyny v polimernii plastyni pry impulsnomu navantazhenni, Naukovi visti NTU “KPI”. No. 2, 2005, pp. 52 – 55. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 4 (84)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.