Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20708

Назва: Multiplex digital correlator with high priority deployment of one of the acoustic signal receivers
Інші назви: Багатоканальний цифровий корелятор при пріоритетному розміщенні одного з приймачів акустичних сигналів
Автори: Трембач, Богдан
Кочан, Роман
Трембач, Ростислав Богданович
Trembach, Bohdan
Kochan, Roman
Trembach, Rostyslav
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна;
Тернопільський національний технічний університет імемі Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
National university «Lviv polytechnic», Lviv, Ukraine;
Ternopil Ivan Puluj national technical university, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Trembach B. Multiplex digital correlator with high priority deployment of one of the acoustic signal receivers / Bohdan Trembach, Roman Kochan, Rostyslav Trembach // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 99–104. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description: Trembach B., Kochan R., Trembach R. (2016) Multiplex digital correlator with high priority deployment of one of the acoustic signal receivers. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 99-104 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4 (84)
Дата публікації: 27-жов-2016
Дата подання: 26-гру-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.317.7
681.884
Теми: структура
кореляція
акустика
design
correlation
acoustics
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 99-104
Початкова сторінка: 99
Кінцева сторінка: 104
Короткий огляд (реферат): Викладено теоретичні засади та проектні рішення синтезу структури апаратних засобів розпізнавання Хеммінгово – просторових параметрів джерел акустичних сигналів. Запропоновано метод оптимізації структури багатоканального цифрового корелятора системи акустичної локалізації накопиченої інформації з різною кількістю приймачів акустичних сигналів при пріоритетному розміщенні одного з них. Обґрунтовано переваги застосування багатоканальної структури цифрового корелятора при пріоритетному розміщенні одного з мікрофонів для обчислення модульної кореляційної функції у порівнянні з мультиплікативною інтегральною оцінкою на основі центрованої функції взаємокореляції. Відзначено особливості та ефективність застосування САПР при проектуванні кореляційних спецпроцесорів на кристалах програмованих логічних інтегральних схем.
The article deals with theoretical foundations and design solutions for structure synthesis of devices for identification of Hemming spatial parameters of acoustic signals.Acoustic method for optimization of multiplex digital correlator design of acoustic positioning of accumulated information with variable number of acoustic signal receivers with high priority deployment of one of them has been proposed. Advantages for application of multiplex design of digital correlator with high priority deployment of one of the microphones for calculation of module correlation function in comparison with multiplex integral evaluation based on centered function of mutual correlation have been grounded. Peculiarities and effectiveness for application of CAD for designing of correlational back-end processors on the crystals of programmable logical integrated circuits have been determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20708
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/
Перелік літератури: 1. Кривошеєв, А.М. Основи артилерійської розвідки: навч. посібник [Текст] / А.М. Кривошеєв, В.М. Петренко, А.І. Приходько. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 393 с.
2. Кочан, Р.В. Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку [Текст] / Р.В. Кочан, Б.Р. Трембач // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – №1 (25). – C. 59 – 63.
3. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor. Acoustic Localization by Accumulated Correlation. Original: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/.
4. S.T. Birchfield. A Unifying Framework for Acoustic Localization, Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) Vienna, Austria, 2004.
5. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor, Fast Bayesian Acoustic Localization, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Orlando, Florida, May, 2002.
6. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor, Acoustic Source Direction by Hemisphere Sampling, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Salt Lake City, Utah, May 2001 (an earlier version of the algorithm).
References: 1. Kryvosheyev A.M., Petrenko V.M., Prykhod'ko A.I. Osnovy artyleriys'koyi rozvidky: navch. Posibnyk. Sumy: Sumskyy derzhavnyy universytet. 2014. 393 p. [in Ukrainian].
2. Kochan R.V., Trembach B.R. Kontseptsiya rozpodilenoyi avtomatychnoyi systemy zvukovoyi artyleriyskoyi rozvidky na bazi stil'nykovoho zvyazku. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony, 2016, no. 1, pp. 59 – 63 [in Ukrainian].
3. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor. Acoustic Localization by Accumulated Correlation. Original: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/.
4. S.T. Birchfield. A Unifying Framework for Acoustic Localization, Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). Vienna, Austria. 2004.
5. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor, Fast Bayesian Acoustic Localization, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Orlando, Florida, May 2002.
6. S.T. Birchfield and D.K. Gillmor, Acoustic Source Direction by Hemisphere Sampling, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Salt Lake City, Utah, May. 2001 (an earlier version of the algorithm).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2016, № 4 (84)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.