Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20700
Title: Тримірне моделювання засобами пакету Автокад
Authors: Скиба, Олена Павлівна
Пік, Андрій Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Тримірне моделювання засобами пакету Автокад / Скиба О.П., Пік А.І. // Навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання з курсу “Комп’ютерна графіка”. - Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. - 72с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 17-May-2017
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 72
Description: Навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічних і самостійних робіт для студентів усіх форм навчання з курсу “Комп’ютерна графіка”. Розглянуто й затверджено на засіданні методичного семінару кафедри графічного моделювання, протокол № 8 від 27.03.2014р.
Content: Вступ ...3-- 1. Зміна видових зображень...4-- 2. Визначення тримірних координат ...5-- 3. Формування тривимірних об'єктів...7-- 4. Редагування 3м об’єктів...14-- 5. Екструзія та обертання ...18-- 6. Об’єднання, вираховування та перетин...22-- 7. Система координат ...23-- 8. Джерела світла ...30-- 9. Приклад створення точкового джерела світла ...42-- 10. Зміст завдання ...42-- Додаток А ...50-- Додаток Б...51-- Додаток В...61-- Використана література ...71--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20700
References (Ukraine): 1. Веселовська, Г.В. Комп’ютерна графіка: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Г.В. Веселовська, В.Є. Ходаков, В.М. Веселовський; за ред. В.Є. Ходакова. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2011. – 584 с.
2. Юхименко Г.О. Автокад 14 – вибір професіоналів: підручник [Текст] /Г.О. Юхименко, О.М. Шаблій. – Тернопіль: Лілея, 1999.-418 с.
3. Единая система конструкторськой документации. ГОСТы 2.301-68, 2.303-68, 2.303-68, 2.304-68, 2.306-68, 2.307-68, 2.104-68). – М: Издат. Стандартов, 1979. – 164 с.
4. Фанкельштейн Є. Библия пользователя: Пер. С англ.-К.: Диалектика, 1998. – 896 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Model_ zasobamy_paketu_ Avtokad.pdf2,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools