Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20698
Title: Будівельне креслення
Authors: Пік, Андрій Іванович
Ковбашин, Василь Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Пік А.І., Ковбашин В.І. Будівельне креслення : навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічної і самостійної роботи для студентів усіх форм навчання з курсу “ Інженерна графіка ˮ для студентів напряму “Будівництво ˮ. Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. 68 с.
Issue Date: 2014
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 744
Number of pages: 68
Abstract: Навчально-методичний посібник з курсу “Інженерна графіка” містить матеріали з будівельного креслення. Наведено основні вимоги, що ставляться до будівельних креслень, оформлення технічної документації. Подано необхідні відомості для виконання планів будівель, розрізів. Викладено правила оформлення зображень з урахуванням останніх вимог стандартів. Призначено для студентів університетів, коледжів і технікумів стаціонарної та заочної форм навчання будівельних спеціальностей, які згідно з навчальними планами вивчають дисципліну “Інженерна графіка”. Наведено зміст графічної роботи з виконання плану будівлі та розрізу будівлі.
Description: Навчально-методичний посібник та завдання до виконання графічної самостійної роботи для студентів усіх форм навчання з курсу “Інженерна графіка” для студентів напряму “Будівництво”.
Content: 1. Мета посібника .. 3-- 2. Загальні відомості й умовності в будівельних кресленнях...3-- 3. Модульна координація розмірів у будівництві...6-- 4. Загальні правила графічного оформлення будівельних креслень...9-- 4.1. Масштаби... 9-- 4.2. Лінії креслення ...9-- 4.3. Розміри ...10-- 4.4. Числові позначки...12-- 4.5. Уклон ...13-- 4.6. Основний напис...14-- 4.7. Написи ...15-- 4.8. Виносні написи...16-- 4.9. Координаційні осі...17-- 5. Основні конструктивні елементи будівель...19-- 6. Виконання планів будівель ...21-- 7. Креслення сходів ...30-- 8. Виконання розрізів будівель ...35-- 9. Умовні графічні зображення будівельних конструкцій, їх елементів...39-- 10. Зміст завдань....50-- 10.1. Порядок виконання плану ...51-- 10.2. Розріз двоповерхового житлового будинку ...53-- Додатки...55-- Перелік посилань...67--
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20698
Copyright owner: © Пік А.І., Ковбашин В.І.; © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Михайленко, В.Є. Інженерна та комп'ютерна графіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. [текст] / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов - 3- тє вид. - К.: Каравела, 2003. − 344с.
2. Русскевич, Н.Л Справочник по инженерно-строительному черчению [текст] / Н.Л. Русскевич, Д.И. Ткач, М.Н. Ткач. – 2-е изд.. - К.: Будивельнык, 1987. - 264с.
3. Единая система конструкторской документации: основные положения [текст] / Изд. официальное. - М.: Издательство стандартов, 1983. - 344с.
4. Брилинг, Н. С. Черчение: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений [текст] / Н. С. Брилинг. 2-е изд. - М.: Стройиздат, 1989. - 420с.
5. Каминский, В. П. Строительное черчение: учеб. для вузов [текст] / В.П. Каминский, О.Г. Георгиевский, Б.В. Бдасов; - 2-е изд. - М.: Архитектура- C, 2007. – 377 c.
6. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень: ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). − К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. 53с.
7. Годик, Е.И. Техническое черчение [текст] / Е.И. Годик, Б.М. Лисянский, В.Е. Михайленко. – М.: Высшая школа, 1983. – 440 с.
8. Брилинг, Н. Строительное и топографическое черчение / Брилинг Н. – М.: Стройиздат, 1981. – 387 с.
9. Короев, Ю.И. Черчение для строителей [текст] / Ю.И. Короев. 7-е изд. − М.: Высшая школа, 2001. – 256 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
budivelne_ kreslennya.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools