Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20692
Title: Промислова електроніка, напівпровідникові прилади
Authors: Лупенко, Анатолій Миколайович
Мовчан, Леонід Тимофійович
Bibliographic description (Ukraine): Лупенко А.М. Промислова електроніка . Розділ «Напівпровідникові прилади». Лабораторний практикум / А. М. Лупенко , Л. Т. Мовчан. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 32 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 17-May-2017
Country (code): UA
Number of pages: 32
Abstract: Посібник призначений для підготовки до лабораторного практикуму з дисципліни “Промислова електроніка”, викладання якої забезпечує кафедра електротехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Методичні вказівки можуть також бути використані при викладанні дисциплін “Електроніка”, „Комп’ютерна електроніка”, “Електроніка і схемотехніка”, які входять до загальноінженерного циклу дисциплін.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20692
References (Ukraine): 1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов.-М.:Высшая школа. 1991.-662с.
2. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. -М.: Энергоатомиздат, 1988.-320с.
3. Жеребцов, И. П. Основы электроники [Текст] / Жеребцов И.П – Л. : Энергоатомиздат, 1985. –352с.
4. Руденко, В. С.Основы промышленной электроники [Текст] / Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В – К.: Высшая школа, 1985. – 400с.
5. Скаржепа, В. А.Электроника и микросхемотехника. В 2 ч. [Текст] / Скаржепа В.А., Луценко А.Н. – К.: Высшая школа, 1989. Ч.1– 432с
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри світлотехніки та електротехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PE_LAB-2014-1_SEMICONDUCTORS.pdf949,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools