Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20690
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №3 “Математичні операції (підпрограма множення) на програмному симуляторі PIC Simulator IDE” з курсу “Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами”
Authors: Медвідь, Володимир Романович
Пісьціо, Вадим Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №3 “Математичні операції (підпрограма множення) на програмному симуляторі PIC Simulator IDE” з курсу “Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами” / укл. : В.Р. Медвідь , В.П. Пісьціо. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. - 9 с.
Issue Date: 1-Mar-2017
Date of entry: 17-May-2017
Keywords: PIC16
PIC16
вбудовані системи
PIC16
вбудовані системи
програмування
мікропроцессор
Number of pages: 9
Abstract: У методичних вказівках розглядаються методи та практика програмування мікроконтролерів PIC16. Методичні вказівки призначені для студентів напрямку підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" і складені відповідно до навчальної програми курсу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20690
References (Ukraine): 1. Данилин А. Программа-симулятор PIC Simulator IDE / Данилин А. // Современная электроника. 2006.- №4. -С. 68-76.
2. Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения. М.: ДМК, 2002.
3. Предко М. Создайте робота своими руками на PIC- контроллере./ Майкл Предко; Пер. с английского Земского Ю.В. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 408 с.: ил. – (В помощь радиолюбителю).
4. Кениг А. М. Полное руководство по PIC-микроконтроллерам.: Пер. с нем.-К.: “МК-Пресс”, 2007.-256 с., ил.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лабораторна робота №3.pdfМетодичні вказівки4,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools