Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20685
Title: Промислова електроніка, напівпровідникові прилади
Other Titles: Напівпровідникові прилади
Authors: Лупенко, Анатолій Миколайович
Мовчан, Леонід Тимофійович
Affiliation: ТНТУ, д.т.н.
Bibliographic description (Ukraine): Лупенко А.М.,Мовчан Л.Т. Промислова електроніка напівпровідникові прилади лабораторний практикум Тернопіль, 2014. – 36с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 17-May-2017
Country (code): UA
Number of pages: 36
Abstract: Посібник призначений для підготовки до лабораторного практикуму з дисципліни “Промислова електроніка”, викладання якої забезпечує кафедра електротехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Методичні вказівки можуть також бути використані при викладанні дисциплін “Електроніка”, „Комп’ютерна електроніка”, “Електроніка і схемотехніка”, які входять до загальноінженерного циклу дисциплін. Детально описано лабораторні роботи з розділу «Напівпровідникові прилади», який входить до складу програм із вказаних дисциплін. Наведено теоретичні відомості про принцип дії електронних приладів, розглянуто їх параметри, характеристики та математичні співвідношення, які необхідні для виконання розрахункових завдань. Наявність теоретичного матеріалу зумовлена тим, що практично складно забезпечити фронтальний метод виконання лабораторних робіт, крім того, не завжди можливо синхронізувати в часі лекційні й лабораторні заняття. Наведено послідовність досліджень, які проводять під час лабораторної роботи, вимоги щодо опрацювання результатів експериментів, а також контрольні запитання, які орієнтують студента в конкретному напрямі досліджень. Вміщено також перелік рекомендованої літератури для підготовки лабораторної роботи.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20685
References (Ukraine): Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов.-М.:Высшая школа. 1991.-662с.
Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. -М.: Энергоатомиздат, 1988.-320с.
Жеребцов, И. П. Основы электроники [Текст] / Жеребцов И.П – Л. : Энергоатомиздат, 1985. –352с.
Скаржепа, В. А.Электроника и микросхемотехника. В 2 ч. [Текст] / Скаржепа В.А., Луценко А.Н. – К.: Высшая школа, 1989. Ч.1– 432с
Руденко, В. С.Основы промышленной электроники [Текст] / Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В – К.: Высшая школа, 1985. – 400с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри світлотехніки та електротехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PE_LAB-2014-1_SEMICONDUCTORS.pdf949,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools