Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20684

Назва: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування"
Інші назви: International scientific-practical conference "Development of social and economic systems in geo-economic space: theory, methodology, organization of accounting and taxation"
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща)
Бібліографічний опис: Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 травня 2017 р. (ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль). – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 184 с.
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування"
Дата публікації: тра-2017
Дата подання: тра-2017
Видавництво: ФОП Паляниця В.А.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 33.338;65
ББК: 65
Теми: економіка, облік, оподаткування
Кількість сторінок: 184
Короткий огляд (реферат): Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування» (Тернопіль, 11-12 травня 2017 р.), в яких розглядаються вітчизняна практика та міжнародний досвід трансформації системи менеджменту, основні напрями підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах глобальних економічних та інституційних змін.
Опис: 11-12 травня 2017 року в місті Тернопіль на базі Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ».
Спонсорська підтримка: Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада, Університет «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Польща), Малопольська вища школа економіки (м. Тарнув, Польща).
Зміст: ЗМІСТ СЕКЦІЯ 1. СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Becla A. CAN POLISH EXPERIENCES OF SUSTAINABLE DEVELOPMEN IMPLEMENTATION BE USEFUL IN UKRAINE? 8 Gałka A. WPŁYW TRANSFORMACJI USTROJOWEJ NA SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 9 Grabowska M. ZMIANY W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM ROLNICZYM 12 Karpińska M. ZAWÓDU BIEGŁEGO REWIDENTA WE WSPÓŁCZESNYCH WARUNKACH GOSPODARCZYCH 14 Plachciak A. ENVIRONMENTAL JUSTICE-POLITICAL ASPECTS 17 Polinkevych O.M. WYBÓR PODEJŚĆ DO TWORZENIA STRATEGII INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW 18 Prudzienica M. FINANSOWANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W POLSCE 20 Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Співак С.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (Суміжний досвід - Європейські контексти) 22 Буник Ю. О. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАГУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЄС 25 Романюк Р.Р., Зинюк О.Д. НАУКА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ 27 Шостаківська Н.М. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. 29 СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Bobrovnyk V. THE ORGANIZATIONAL COMPONENT OF FORMING THE ACCOUNTING ANALYTICAL AND INFORMATION SYSTEM AT ETERPRISES 33 Kilyar O.R., Tsikh H.V. INFLUENCE OF TRANSFER PRICING ON PROFIT TAXATION OF ENTERPRISES 36 Korolyuk T.M., Vynnyk T.M. RISKS IN ACCOUNTING: ESSENCE AND CLASSIFICATION 37 Pavlykivska O.I., Marushchak L.I. THEORY OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FORMATION OF PROFIT 39 Zielińska A. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI W POLSKICH GMINACH 41 Адамішин М.В. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 44 Банадига І., Юрканич Ю. АВТОМАТИЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 45 Бандура В., Кузів Д., Мелех В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 47 Барановська В.І., Щербик О.В., Болібрух К.В. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 49 Білоус О.С., Кравчук Н.В. БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 51 Богуцька Х.Г., Стухляк Н.М., Гаврилик О.В ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 54 Воронко О. С. ОСОБЛИВОСТІ SWOT-АНЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 57 Воронко Р. М. СПРЯМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ МОЖЛИВИХ КОРИСТУВАЧІВ 58 Галас В. Р. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 60 Гбур Х., Греля О. СВІТОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ШКОЛИ 62 Гнатюк А., Паращук В., Лакоцька О. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 66 Горманська В. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 69 Гуль Н.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА 70 Гураль У., Дмітрієва І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА 73 Дзьордзь Т. І., Брикайло А.І. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 75 Дідик Д. Д. АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 76 Дорош Н. І. ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 79 Дулачик О. І., Кушнір А. М., Мариняк О.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 81 Зарічняк Г.М., Костюк Ю.О., Дмитришин Х.Б. ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І ЕКОНОМІКУ 82 Іванков В. М. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 84 Кирич І.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДЯКИ ПРИСКОРЕННЮ ОБ’ЄМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ 86 Кіндрат І., Клімик В., Луців Н. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 88 Ковалик Г.В., Іванишин С.І., Пельц О.В. ДОКУМЕНТУВАННЯ – ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 89 Кравець І.П., Миколаус Д.П., Квасніцька В.П. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 91 Кусторовська О.О., Юрків О.В., Яськевич Н.В. РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 93 Лазаришина І. Д. ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ 96 Лучко М. Р. НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 98 Майброда О.П., Козак І.М., Ясній Л.З. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 103 Моряк Т.В., Білінська Т.М, Мищишин І.І. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 105 Орлова В. К., Кафка С. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 107 Пальцан В.М. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 110 Пашкевич М. С. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 112 Пекар О.В., Явний В.М., Фокша В.С. СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЇ 115 Пелешенко Б. Г., Швець Л. ПРО КОМБІНАЦІЮ СЛУЧАЙНОГО ПОШУКУ ТА МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ФУНКЦІЙ 117 Пилипів Н. І., П’ятничук І.Д., Вакун О. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ 118 Пилипів Х.Б., Юрчак Н.В., Ковбасюк Л.С. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 120 Поліщук В., Зінкевич М. МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЕЛЕМЕНТИ 122 Поунгуі Оусман Л. ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 123 Приймак А., Семчук О. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 125 Пушкар М. С. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКИ ПРО ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ 126 Ратинський В.В. ПЕРЕВАГИ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 129 Река З. В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ 130 Романюк М. О., Купчак Н. Б., Вовк Т. О. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 133 Романюк О.В. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 135 Синькевич Н.І. ОБ'ЄКТИ ОЦІНКИ В КОНТЕКСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ЕТАПІВ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ 136 Скочиляс М. В., Подоляк І. І. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 139 Сокіл О. Г. БУХАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 141 Співак С.М. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 142 Тимків І.М., Буртник Н.І., Дручак С.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 144 Федорович Р.В., Серединська В.М., Загородна О.М. РОЛЬ АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ПОЛІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 146 Флисак Л. В., Галак Н. А., Гевчук А. П. КОРИСТУВАЧІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 148 Харчук І. СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ, ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 150 Хомин П.Я. САМООБМАН В ОБЛІКОВІЙ ТЕОРІЇ 153 Чабан Н. А., Смульська Г. М., Бих О.О. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 154 Шакура А.П., Швець І.І., Городова В.В. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 156 Штокало Л.І., Миколишин С.Я., Михайлюк.В.М. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 157 Шумська К., Ракуш Л. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 160 Юрчук М. КРИТИЧНА ОЦІНКА СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 162 Юхименко-Назарук І. А. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ В СИСТЕМІ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ 165 СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Березіна Л. М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 167 Зінкевич А.В. ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА НАСЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПОРУШЕНЬ 169 Лазебник Л. Л. СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 171 Мохненко А. С. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 174 Озерова О.Г. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ФРИЛАНСЕРІВ 177 Сидорович О. Ю. ХРОЛОГІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНСТИТУТІВ ОПОДАТКУВАННЯ 179 Харченко Н. В. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВАМИ 181
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20684
ISBN: 978-617-7331-36-9
Власник авторського права: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Тип вмісту : Other
Розташовується у зібраннях:Конференція „Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування“ (2017)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zbirnyk_tez_11-12.05.2017.pdfМатеріали конференції2,68 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Programs_konferenciji.docxПрограма конференції77,87 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити
Title.jpg1,1 MBJPEGПереглянути/відкрити
Zbirnyk_tez_11-12.05.2017.djvu2,5 MBDjVuПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.