Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20668

Назва: Моделювання реалізації інвестиційних проектів підприємствами з застосуванням нейромережних інформаційних систем
Інші назви: Modeling of realization investment projects by enterprises with the use of neyromerezhnikh informative systems
Автори: Гарматій, Наталія Михайлівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гарматій Н.М. Моделювання реалізації інвестиційних проектів підприємствами з застосуванням нейромережних інформаційних систем [Текст] / Н.М. Гарматій // Формування ринкової економіки в Україні.-2012.-Вип.27.-С.81-86.
Bibliographic description: Garmatiy N.M. Modeling of realization investment projects by enterprises with the use of neyromerezhnikh informative systems // Formatoin of market economy in Ukraine.-2012.-Is.27.-P.81-86
Журнал/збірник: Формування ринкової економіки в Україні
Випуск/№ : 27
Дата публікації: 2012
Країна (код): UA
Теми: інвестиційний проект
інвестиційний проект
оптимістичний сценарій розвитку
песимістичний сценарій розвитку
інвестиційний проект
інвестиційний проект
оптимістичний сценарій розвитку
песимістичний сценарій розвитку
нейромережні системи
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 81-86
Початкова сторінка: 81
Кінцева сторінка: 86
Короткий огляд (реферат): Дана стаття присвячена моделюванню ефективної реалізації інвестиційних проектів підприємств галузі зв’язку, враховуючи особливості економічної діяльності та розвиту регіону, де функціонують підприємствами. Застосування сучасних нейромережних інформаційних систем, дозволяє суттєво підвищити рівень прогнозування, а враховуюче те, що система може «самонавчатись», дозволяє при незначній зміні бази знань, оцінювати не лише ефективність реалізації інвестиційних проектів підприємств галузі зв’язку, а і підприємств інших галузей, та оцінювати стан економічного розвитку регіонів України.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20668
ISSN: 2078-5860
Власник авторського права: © Гарматій Н.М., 2012
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ww.stc.gov.ua/
Перелік літератури: 1.Моделирование процесса принятия решения при выборе инвестиционного портфеля /[Гриб В.В., Лысенко Ю.Г., Петренко В.Л., Пономаренко О.Н.] Модели управления капиталом. Новое в экономической кибернетике, 1999.-№2.-С.4-28. 2. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks / Пер. с англ. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 182 с. 3. Український Центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. Конкурентоспроможність регіонів України: Стан і проблеми (Робочі матеріали до Круглого столу 28.05.2008р.). – К., 2008. – 51 с. 4. Державний комітет статистики України. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ww.stc.gov.ua.
References: 1.Modelirovaniye protsessa prinyatiya resheniya pri vybore investitsionnogo portfelya /[Grib V.V., Lysenko YU.G., Petrenko V.L., Ponomarenko O.N.] Modeli upravleniya kapitalom. Novoye v ekonomicheskoy kibernetike, 1999.-№2.-S.4-28. 2. Neyronnyye seti. STATISTICA Neural Networks / Per. s angl. – M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2001. – 182 s. 3. Ukraí̈ns'kiy Tsentr yekonomíchnikh í polítichnikh doslídzhen' ím. O. Razumkova. Konkurentospromozhníst' regíonív Ukraí̈ni: Stan í problemi (Robochí materíali do Kruglogo stolu 28.05.2008r.). – K., 2008. – 51 s. 4. Derzhavniy komítet statistiki Ukraí̈ni. Statistichna ínformatsíya [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: ww.stc.gov.ua. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора