Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20661
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 051« Економіка» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 051 « Економіка» денної та заочної форми навчання / укл. : Н.М. Гарматій. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 13 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 11-May-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: динамічні процеси
теорема Ляпунова
павутиноподібна модель ринку
Number of pages: 13
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито суть та методику самостійного опрацювання матеріали; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання динамічних процесів; використання економічних методів для дослідження закономірностей динаміки діяльності підприємств у всіх сферах економіки;
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20661
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2017
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичні_рекомендації_до_самостійної роботи_динаміки_2017.pdfМетодичні рекомендації655,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools