Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/980

Title: Концепція створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії
Other Titles: The conception of a automated systems definition of power quality
Authors: Коваль, Вадим Петрович
Марценко, Сергій Володимирович
Готович, Володимир Анатолійович
Koval, V.
Marcenko, S.
Gotovych, V.
Issue Date: 2011
Date of entry: 5-May-2011
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 519:25
51:7
Keywords: якість електроенергії
автоматизована система
характеристики якості електроенергії
automated system
power quality
characteristics of power quality
Abstract: Представлено основи концепції створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії. Запропоновано методику визначення моментів відхилення значень показників якості електричної енергії від нормативних допустимих значень на основі порівняння синусоїд, які належать реальному та ідеальному сигналу.
Presented basis of the concept of automated systems identify power quality. Offer method for determining moments of deviation values ​​of energy quality of regulations allowed values ​​based on comparison of sine, which are real and the ideal signal.
Description: Готович В.А. Концепція створення автоматизованих систем визначення якості електроенергії / В.П. Коваль, С.В. Марценко, В.А. Готович // Матеріали І науково-технічної конференції "Інформаційні моделі, системи та технології", секція: інформаційні системи, 20 травня 2011 р.: Збірник тез доповідей "Інформаційні моделі, системи та технології". - Тернопіль : ТНТУ, 2011.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/980
Content type: Other
Appears in Collections:Конференція факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (2011)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.