Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/776

Назва: Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками
Інші назви: Effective hamiltonian of periodic anderson model for description of systems with quantum dots
Автори: Дідух, Леонід Дмитрович
Крамар, Олександр Іванович
Скоренький, Юрій Любомирович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Дрогобицький, Юрій Володимирович
Didukh, L.
Kramar, O.
Skorenkyy, Yuriy
Dovhopyaty, Yu.
Drohobitskyy, Yu.
Бібліографічний опис: Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками / Дідух Л., Крамар О., Скоренький Ю. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.168-177. — (математичне моделювання. математика. фізика).
Дата публікації: 1-лис-2010
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Місце видання, проведення: Тернопіль, Україна
УДК: 538.1
539.2
Теми: періодична модель Андерсона
канонічне перетворення
системи з квантовими точками
periodic Anderson model
canonical transformation
systems with quantum dots
Короткий огляд (реферат): Із застосуванням методу канонічного перетворення отримано ефективний гамільтоніан моделі андерсон-габбардівського матеріалу, яка враховує основні типи взаємодій як у підсистемі локалізованих, так і в підсистемі колективізованих електронів, а також гібридизацію цих підсистем. Оператор канонічного перетворення підібрано таким чином, щоб розрізнити процеси, які відповідають за формування аналогів габбардівських підзон та процеси, які зумовлюють як посередній обмін між локалізованими магнітними моментами, так і взаємодію БКШ-типу в „зонній” підсистемі. Отриманий ефективний гамільтоніан дозволив класифікувати процеси непрямого обміну та непрямого переносу в системах з андерсон-габбардівськими центрами.
On the basis of the canonical transformation method the effective Hamiltonian of Anderson-Hubbard model taking into account the basic types of interactions in localized and itinerant electron subsystems as well as the hybridization of these subsystems has been obtained in this paper. The canonical transformation operator has been chosen if form which separate processes of Hubbard subband analogues formation and and those responsible for the indirect exchange between the magnetic moments as well as BCS-type interaction in the itinerant subsystem. The obtained effective Hamiltonian allows to classify processes of indirect exchange and indirect hopping for the systems with Anderson-Hubbard centers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/776
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Статус публікації : Опубліковано раніше
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2010, Том 15, № 4Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.