Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7680

Назва: Контроль реалізації делегованих повноважень у місцевому самоврядуванні: фінансовий аспект
Інші назви: Control of delegated responcibilities realization in local government: financial aspect
Автори: Панухник, Олена Віталіївна
Panukhnyk, Olena
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Панухник О. В. Контроль реалізації делегованих повноважень у місцевому самоврядуванні: фінансовий аспект / Олена Панухник // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 21-22 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 41-43. — (Секція 1. Актуальні проблеми теорії і практики фінансів, обліку та контролю).
Bibliographic description: Panukhnyk O. (2014) Kontrol realizatsii delehovanykh povnovazhen u mistsevomu samovriaduvanni: finansovyi aspekt [Control of delegated responcibilities realization in local government: financial aspect]. Materialy Ⅳ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky" (Tern., 21-22 travnia 2014 roku), pp. 41-43 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Конференція/захід: Ⅳ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 21-тра-2014
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 21-22 травня 2014 року
УДК: 336.1
Діапазон сторінок: 41-43
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 43
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7680
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://www.eucon.ua/ua/code
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-%D0%BF
Перелік літератури: 1. Бюджетний кодекс України станом на 1 січня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підручник / О.П. Кириленко. – К.: «Знання», 2008. – 677 с.
3. Матеріали EUCON Міжнародного правового центру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eucon.ua/ua/code
4. Податковий кодекс України, редакція від 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
5. Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки. – Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-%D0%BF.
References: 1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy stanom na 1 sichnia 2012 roku [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Kyrylenko O.P. Mistsevi finansy: pidruchnyk, O.P. Kyrylenko, K., "Znannia", 2008, 677 p.
3. Materialy EUCON Mizhnarodnoho pravovoho tsentru [Electronic resource], Access mode: http://www.eucon.ua/ua/code
4. Podatkovyi kodeks Ukrainy, redaktsiia vid 01.01.2011 y. [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
5. Pro skhvalennia Prohnozu Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy na 2013 i 2014 roky, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 kvitnia 2012 y. No 318 [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-%D0%BF.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.